Phát huy vai trò Công đoàn tham gia thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh

(LĐTĐ) Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa diễn ra, đại diện cho Đoàn đại biểu Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có bài tham luận, trong đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.
Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm Nhân rộng mô hình thanh toán không dùng tiền mặt Quận Đống Đa đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Cấp gần 39.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội

Ông Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu: Xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững.

Phát huy vai trò Công đoàn tham gia thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng truyền đạt, trao đổi, cung cấp thông tin về chuyển đổi số tại Hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức khối các cơ quan Thành phố" do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức

Với quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, việc triển khai chuyển đổi số của thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả bước đầu. Các chỉ số xếp hạng, đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) xếp thứ 24/63 tỉnh/thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2021.

Một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số của Thành phố có thể kể đến là: Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; ban hành kế hoạch trọng tâm công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2023. Một số quy chế quan trọng của Thành phố được ban hành (Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các Hệ thống thông tin hệ thống Thư điện tử thành phố Hà Nội, Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố); Danh mục dữ liệu mở của thành phố Hà Nội.

Phát huy vai trò Công đoàn tham gia thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh
Quang cảnh một hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức

Một số hệ thống thông tin lớn của Thành phố đã được triển khai đến 3 cấp chính quyền: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Thành phố, Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố... Đáng chú ý, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố được triển khai vận hành vào ngày 11/4/2023 đã kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành.

Ngoài ra, hệ thống cũng đã kết nối với VNPost thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo hệ thống Bưu điện công ích; kết nối tổng đài, tin nhắn SMS Brandname phục vụ cho Hệ thống nhắn tin đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Thành phố đã triển khai cấp 12.188 chữ ký số cho cán bộ, công chức thuộc Thành phố phục vụ hoạt động nghiệp vụ; tổ chức cung cấp gần 39.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Thành phố cũng đã tham mưu, trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (mức thu bằng “không” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến). Hà Nội hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định mức thu này.

Sử dụng triệt để dữ liệu số trong hoạt động Công đoàn

Cho rằng bên cạnh một số kết quả ban đầu, quá trình triển khai chuyển đổi số của Hà Nội vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, ở góc độ là một cán bộ Công đoàn, ông Nguyễn Tiến Sỹ nhìn nhận: Tổ chức Công đoàn cần xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh Quốc gia số, chính quyền số, thành phố thông minh.

“Đây là một nhiệm vụ mới, lĩnh vực mới đòi hỏi cần thống nhất về nhận thức và tư duy, ý chí và hành động, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong đó có tổ chức Công đoàn” - Phó Giâm đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nhấn mạnh. Từ quan điểm đó, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Phát huy vai trò Công đoàn tham gia thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh
Cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội dự tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Cụ thể, theo ông Nguyễn Tiến Sỹ, trước hết, tổ chức Công đoàn cần tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh trong mọi lĩnh vực; tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số, hòm thư điện tử trong công tác quản lý, điều hành công việc tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức phòng họp không giấy tờ.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân thủ thực hiện các quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao; tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Công đoàn cần phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và con người.

Cùng với đó, Công đoàn cần nghiên cứu, đề xuất phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sáng kiến, sáng tạo Thủ đô... Trong đó, các phong trào cũng cần phù hợp với thời đại số, xu hướng chuyển đổi số. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm trong chuyển đổi số.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn cần ban hành kế hoạch, chương trình hành động của Công đoàn Thủ đô thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 30/12/2022 của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó trọng tâm là tăng cường hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan Công đoàn với mục tiêu đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn cần tham gia chuyển đổi số bằng các nội dung cụ thể như: Công tác thu thập và quản lý dữ liệu đoàn viên; công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn; thiết lập các kênh truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lập kênh trực tuyến tiếp nhận thông tin, ý kiến đề xuất, kiến nghị, thắc mắc của đoàn viên qua đó kịp thời tư vấn, hỗ trợ người lao động góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Công đoàn cần sử dụng triệt để dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn; phát huy vai trò liên kết chuyển đổi số giữa các cơ quan nhà nước của Thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn xã hội.

Phạm Diệp (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Đức Minh (Công ty Đức Minh); ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên và tặng quà Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân Công ty Đức Minh. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đống Đa: Đẩy mạnh rà soát PCCC tại các nhà trọ, cho thuê

Đống Đa: Đẩy mạnh rà soát PCCC tại các nhà trọ, cho thuê

(LĐTĐ) Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại phố Trung Kính khiến nhiều người thiệt mạng, quận Đống Đa yêu cầu các phường tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các khu dân cư, cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn.
Địa phương nhanh chóng ban hành văn bản thi hành các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản

Địa phương nhanh chóng ban hành văn bản thi hành các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.
Cô giáo mầm non “cháy hết mình” vì học sinh thân yêu

Cô giáo mầm non “cháy hết mình” vì học sinh thân yêu

(LĐTĐ) Là cô giáo mầm non, một công dân phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), mang trong mình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô giáo Nguyễn Ngọc Thúy luôn tâm niệm: “Tuổi trẻ - thanh xuân chỉ có một lần, vì vậy hãy cống hiến hết mình để thực sự có ích cho xã hội, gia đình và bản thân”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh tích cực kết nối, tiêu thụ tăm tre cho Hội người mù

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh tích cực kết nối, tiêu thụ tăm tre cho Hội người mù

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình Hội và phong trào phụ nữ năm 2024, nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo từ thiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ các phường, xã ủng hộ tiêu thụ tăm tre c
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục để triển khai nhà ở xã hội

Cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục để triển khai nhà ở xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, rà soát, cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội; đơn giản hóa tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội.

Tin khác

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

(LĐTĐ) Tối 26/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Chính quyền quận (31/5/1961 - 31/5/2024) và 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961 - 9/6/2024); chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

(LĐTĐ) Thi đua là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm hàng lỗi hàng hỏng, cải tiến mẫu mã, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, khẳng định sự sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
TRỰC TUYẾN: Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

TRỰC TUYẾN: Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

(LĐTĐ) Sáng nay (26/5), tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn và phát biểu, truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đối với người lao động cũng như doanh nghiệp cả nước.
Tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

Tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn khối giáo dục quận Hai Bà Trưng không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.
LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy tại quận Cầu Giấy

LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy tại quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở rà soát thông tin đơn vị có đoàn viên và thân nhân đoàn viên là nạn nhân trong vụ cháy tại đường Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và tổ chức đoàn đến thăm, hỏi.
Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi nữ Cụm Công đoàn khối trường mầm non quận Long Biên

Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi nữ Cụm Công đoàn khối trường mầm non quận Long Biên

(LĐTĐ) Sáng 25/5, tại Trường THCS Chu Văn An, Cụm Công đoàn khối trường mầm non quận Long Biên đã tổ chức thành công Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ I năm 2024.
Gia Lâm: Khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí cho công nhân, viên chức, lao động

Gia Lâm: Khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí cho công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Sáng 25/5, tại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Việt Xô tổ chức Chương trình "Cảm ơn người lao động" với nội dung khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Công đoàn Y tế Việt Nam phát động chặng 2 Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai

Công đoàn Y tế Việt Nam phát động chặng 2 Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức phát động Giải chạy bộ “Vì sức khỏe Việt Nam” lần thứ hai, chặng 2.
Công đoàn Các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Biểu dương 95 công nhân giỏi

Công đoàn Các khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: Biểu dương 95 công nhân giỏi

(LĐTĐ) Năm 2024, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hàng chục ngàn công nhân lao động được công nhận danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp cơ sở. Trong số những tấm gương điển hình đó, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tặng danh hiệu cho 95 "Công nhân giỏi".
Xem thêm
Phiên bản di động