M
14/05/2021 17:04

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Đơn vị bầu cử số 9, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 ứng cử viên. Trong đó, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người. Đơn vị bầu cử số 9 gồm huyện: Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào? Quyền lực thuộc về Nhân dân! Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ngày hội toàn dân

Tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng đại biểu được bầu là 29 (số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 12; đại biểu của địa phương là 17).

49 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội được chia thành 10 đơn vị bầu cử; trong đó, 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Đỗ Anh Hùng
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Bùi Văn Thanh
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Tạ Đình Thi
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Thịnh
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội
Ứng cử viên Nguyễn Phương Thủy

Đỗ Đạt

Nguồn :