M
13/10/2020 11:39

46 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

(LĐTĐ) Sáng 13/10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025 đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII gồm 71 đồng chí.

4 đồng chí trúng cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Danh sách Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cho thấy, có 46 đồng chí tái cử (chiếm tỷ lệ 64,79%); 25 đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành ( chiếm tỷ lệ 35,21%).

14 đồng chí nữ tham gia Ban Chấp hành (chiếm tỷ lệ 19,72%).

Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi có 3 đồng chí (chiếm tỷ lệ 4,23%); từ 40-50 tuổi có 35 đồng chí ( chiếm tỷ lệ 49,30%); trên 50 tuổi có 33 đồng chí (chiếm 46,30%). Tuổi bình quân là 49,3 tuổi.

Về học vị: 25 đồng chí có học vị tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 35,21%); 34 đồng chí có học vị thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 47,89%) và 12 đồng chí học vị đại học (chiếm tỷ lệ 16,9%).

Trong Ban Chấp hành có 1 đồng chí có học hàm giáo sư và 1 đồng chí học hàm phó giáo sư.

71 đồng chí (chiếm tỷ lệ 100%) đều có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân.

Chi tiết danh sách 71 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xin xem TẠI ĐÂY

Hoàng Phúc

Nguồn :