M
13/10/2020 09:54

4 đồng chí trúng cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII được tiến hành vào chiều tối qua (12/10), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 4 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Danh sách Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý 7 vấn đề đối với Đảng bộ Hà Nội (*)
4 đồng chí trúng cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII được tiến hành vào chiều tối qua (12/10), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Về bầu cử Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thống nhất số lượng Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã đề cử danh sách bầu cử Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị gồm 4 đồng chí, trong đó tái cử 1 đồng chí, tham gia lần đầu 3 đồng chí.

Kết quả, các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 4 đồng chí:

1. Đồng chí Chu Ngọc Anh (Sinh năm 1965) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Phong (Sinh năm 1968) - Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến (Sinh năm 1971) - Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn (Sinh năm 1966) - Ủy viên Ban Thường vụ khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, gồm 12 đồng chí, trong đó tái cử 9 đồng chí, tham gia lần đầu 3 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết (Sinh năm 1964) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

B.D

Nguồn :