M
12/09/2020 15:10

122 bí thư cấp ủy cấp trên cơ sở được bầu trực tiếp tại đại hội

Theo báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (gọi tắt là đảng bộ cấp trên cơ sở, là đảng bộ cấp huyện hoặc tương đương) nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành, tính đến hết ngày 31/8, có 99% (1.298/1.311) đảng bộ đã hoàn thành đại hội.

Hà Nội chuẩn bị điều kiện để "nới lỏng" một số hoạt động
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với các tiêu chí đô thị
Thành ủy Hà Nội gặp mặt 78 cán bộ không đủ điều kiện tái cử

Theo đó, tổng số cấp ủy viên bầu được là 36.954 người, trong đó có 27.690 người tái cử (chiếm 74,9%); 9.264 người tham gia lần đầu (chiếm 25,1%); cấp ủy viên nữ có 6.376 người (chiếm 17,3%); cấp ủy viên trẻ (dưới 40 tuổi) có 5.469 người (chiếm 14,8%); cấp ủy viên người dân tộc thiểu số có 3.995 người (tương đương 10,8%).

3002 img 20200526 111932
Đảng bộ huyện Gia Lâm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

Theo Ban Tổ chức Trung ương, số bầu thiếu so với số lượng đại hội quyết định là 828 đồng chí, số không tái cử là 352 người (1,3%). Số dư trong danh sách bầu đạt 11,5%. Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 1.141 người, trong đó số tái cử là 926 người, 215 người tham gia lần đầu.

Có 456 bí thư cấp ủy không phải người địa phương, tương đương 40%; 122 người được bầu trực tiếp tại đại hội. 40 đảng bộ chưa bầu bí thư do chưa chuẩn bị được nhân sự, sẽ kiện toàn sau đại hội. Tổng số phó bí thư cấp ủy bầu được là 2.054 người. Số bầu thiếu so với phương án nhân sự là 111 người (5,2%).

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, công tác nhân sự nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử.

Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng đề án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, số lượng, cơ cấu. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, dưới 40 tuổi, nói chung vượt yêu cầu. Các nhân sự trúng cử đều đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, hầu hết trong quy hoạch. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn so với nhiệm kỳ trước được nâng lên. Các đại hội đều thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư cấp ủy trước khi bầu bí thư cấp ủy theo quy định.

Theo báo cáo, số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên là 36.746 người (chiếm 99,4%); trong đó có 939 tiến sĩ (2,5%), 12.068 thạc sĩ (32,7%). Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 32.175 người (87,1%). Tuổi trung bình cấp ủy viên đảng bộ cấp trên cơ sở là 46,2 tuổi.

Hoàng My

Nguồn :