M
15/09/2020 12:02

Huyện Ba Vì

1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Hỗ trợ giáo viên mầm non bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Sơn Tây tiếp nhận 222 triệu đồng ủng hộ quỹ ‘Phòng, chống dịch Covid – 19’ và quỹ ‘Vì người nghèo’
Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Tiếp sức con công nhân viên chức lao động nghèo vượt khó

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì thực hiện giải ngân cho vay số tiền là 235,8 tỷ đồng, giúp cho 1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn;

Gần 2.700 lượt hộ gia đình vay vốn giải quyết việc làm để phát triển kinh tế khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19; giúp cho gần 1.800 lượt hộ sống tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; gần 1.100 lượt hộ vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để xây dựng hơn 2.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gần 1.000 hộ gia đình vay vốn trang trải chi phí họp tập cho sinh viên theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ảnh: Hồng Đạt

Đáng chú ý, nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành, số lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên, cơ cấu các ngành nghề được mở rộng từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Để thực hiện tốt công tác ủy thác, hội nghị cũng đã phân tích những mặt còn hạn chế cần khắc phục, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo của năm 2020.

Cụ thể, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách”.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách; Phối hợp xử lý nợ đến hạn kịp thời, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng nhằm giữ vững mục tiêu không có nợ quá hạn. Hội đoàn thể cấp huyện tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã kiện toàn hoạt động các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; thực hiện nghiêm túc việc trực giao dịch cố định tại xã và giao ban hàng tháng với Ngân hàng chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác bình xét đối tượng vay vốn được công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

Hồng Đạt

Nguồn :