M
15:48 | 27/01/2015

Xứng đáng là “tai mắt” của tổ chức CĐ

Không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2014, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan giám sát hiệu quả của tổ chức CĐ và là địa chỉ tin cậy của NLĐ.

Nếu ví UBKT như “tai mắt” của tổ chức CĐ cũng hoàn toàn chính xác, bởi UBKT có nhiệm vụ giúp ban chấp hành (BCH), ban thường vụ (BTV) CĐ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ CĐ Việt Nam, kiểm tra CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định. Với vai trò này, năm 2014, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN được 3.458 cuộc. Ông Lương Quang Thành, Chủ nhiệm UBKT  LĐLĐ thành phố Hà  Nội cho biết, UBKT CĐ các cấp khi kiểm tra đều có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, ra kết luận bằng văn bản, đánh giá ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, đồng thời cũng nêu giải pháp, kiến nghị với lãnh đạo, chuyên môn của đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp với CĐ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị tổng kết công tác UBKT CĐ năm 2014, LĐLĐ thành phố đã khen thưởng 11 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng theo ông Lương Quang Thành, điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra cho thấy, CĐ các cấp đã chấp hành nghiêm Điều lệ CĐVN, các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của CĐ cấp trên và cấp mình. “Hầu hết các cấp CĐ đã xây dựng được quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp với các nội dung liên quan đến chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức CĐ đã được triển khai đồng bộ. Các cấp CĐ còn quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, qua đó nâng cao vị thế, củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó của NLĐ với tổ chức CĐ", ông Lương Quang Thành cho biết.

Với NLĐ, UBKT CĐ là địa chỉ tin cậy để NLĐ tìm đến khi có những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động. Bởi theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBKT CĐ là nơi tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết  khiếu nại tố cáo. Nói về chức năng này, ông Lương Quang Thành chia sẻ:  "Năm qua, việc thực hiện giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ có nhiều khó khăn. Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ cấp trên cơ sở và LĐLĐ thành phố tuy ít, nhưng đương sự tố cáo, khiếu nại nhiều lần, có đơn kéo dài nhiều  năm. Tuy vậy, UBKT đã tham mưu giúp BCH, BTV CĐ giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của NLĐ".

Năm 2014, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đã tiếp 283 CNLĐ đến khiếu nại, tiếp nhận 185 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó, LĐLĐ thành phố tiếp 62 lượt NLĐ, nhận 73 đơn, CĐ cấp trên cơ sở tiếp 109 lượt NLĐ, nhận 54 đơn; CĐCS tiếp 112 lượt NLĐ, nhận 58 đơn. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của NLĐ như ký HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, tiền lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, việc kỷ luật, khen thường CNVCLĐ... Ông Lương Quang Thành cho biết, sau khi nhận đơn, UBKT CĐ đã nghiên cứu, phân loại. Đối với những đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ, UBKT CĐ các cấp đã tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận, báo cáo cấp trên đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ can thiệp, hòa giải, đối thoại giải quyết  kịp thời, không để đơn thư tồn đọng. Đối với những đơn  thư thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và các tổ chức khác, UBKT CĐ các cấp đã chuyển đơn, hướng dẫn CNVCLĐ chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, phối hợp giải quyết và giám sát việc giải quyết của các cơ quan liên quan. Năm 2014, UBKT các cấp CĐ Thủ đô bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho trên 400 người lao động (10 người được trở lại làm việc, 8 người được hạ mức kỷ luật, 399 người giải quyết các quyền lợi khác) đã giải quyết 50/51 đơn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho 184 NLĐ.  

Ngoài thực hiện những nhiệm vụ chủ chốt, năm qua, UBKT các cấp CĐ Thủ đô còn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ CĐ.

 Đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2014 của UBKT các cấp CĐ Thủ đô, đồng thời chỉ đạo, trong thời gian tới, UBKT các cấp CĐ Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được,  thực hiện hiệu quả hơn công tác kiểm tra của các cấp CĐ, để UBKT CĐ các cấp thực sự là "tai mắt" của tổ chức CĐ.

Ngọc Tú

Nguồn :