M
08:31 | 12/07/2018

Thanh tra Chính phủ

Vụ Giám sát kiến nghị sửa đổi một số luật, nghị định

Tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, ngày 10/7/2018 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra. Tại buổi làm việc, Vụ Giám sát đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ một số luật và nghị định.

ttcp vu giam sat kien nghi sua doi mot so luat nghi dinh Ngành Thanh tra được nhân dân ủng hộ
ttcp vu giam sat kien nghi sua doi mot so luat nghi dinh Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm về xuất khẩu lao động
ttcp vu giam sat kien nghi sua doi mot so luat nghi dinh Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ Giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 6/2018 Vụ đã thực hiện giám sát 75 Đoàn thanh tra do các Cục, Vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện. Thông qua công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã góp phần giúp cho các Đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, giúp Lãnh đạo TTCP kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh và quản lý, chỉ đạo Đoàn hanh tra sát sao hơn.

Bên cạnh đó, Vụ đã thẩm định 67 lượt dự thảo kết luận thanh tra; có những dự thảo kết luận phải thẩm định nhiều lần, nội dung nhạy cảm cần thận trọng trong nghiên cứu, đề xuất ý kiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, cụ thể công tác giám sát chủ yếu được thực hiện từ xa, thông qua báo cáo tiến độ của Đoàn thanh tra; có báo cáo thẩm định còn chậm về tiến độ so với yêu cầu của Lãnh đạo TTCP; việc kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của một số Tổ kiểm tra còn chậm thời gian so với quy định.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát cho hay, Vụ đã đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. “Công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực”, ông Toàn nói.

Trong công tác thẩm định, TTCP đã ban hành quy trình, các cục, vụ đơn vị cơ bản chấp hành tốt việc cung cấp tài liệu, song Vụ vẫn gặp khó khăn, nên một số báo cáo thẩm định còn chậm.

“Có những dự thảo kết luận thanh tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chuyên ngành kỹ thuật chuyên sâu, trong khi Vụ Giám sát rất thiếu công chức so với công việc được giao”, ông Toàn trình bày.

Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế nêu trên, Vụ Giám sát kiến nghị với Tổng Thanh tra chỉ đạo, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; chỉ đạo nghiên cứu bổ sung nội dung thẩm định dự thảo trong Luật thanh tra (sửa đổi); bổ sung cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thẩm định cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ…

Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về việc kỷ luật đối với công chức liên quan đến thời hiệu kỷ luật đối với cán bộ, công chức được phát hiện vi phạm qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, giám sát xử lý sau thanh tra là chức năng đặc thù của công tác thanh tra, đây là hoạt động quan trọng, nếu thiếu công tác này hoạt động thanh tra khó kiểm soát, không đạt hiệu quả theo yêu cầu.

Ông Khái nhận định: “Đây là hoạt động hết sức quan trọng, nếu thiếu hoạt động này thì hoạt động thanh tra sẽ khó kiểm soát, chất lượng thanh tra cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của TTCP khó đạt hiệu quả theo yêu cầu của Trung ương, Chính phủ”

ttcp vu giam sat kien nghi sua doi mot so luat nghi dinh
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tổng thanh tra Chính phủ với Vụ Giám sát

Đối với một số kiến nghị của Vụ, Tổng Thanh tra yêu cầu, các quy định pháp lý còn chưa đầy đủ Vụ phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn công tác; một số cuộc thanh tra phức tạp Vụ tham mưu thành lập Tổ thẩm định để thực hiện.

Kêt thúc buổi làm việc, TTCP mong rằng Vụ Giám sát tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Nguồn :