Đề nghị Bình Dương nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sau gần 3 năm thực hiện thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương để công bố kết luận, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm kết luận thanh tra nói trên.
Kiến nghị thanh tra toàn diện việc xác định, sử dụng chi phí phát hành sách giáo khoa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 16/9, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương để công bố Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (Kết luận thanh tra 785) về kết quả thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời kỳ 2011 - 2019).

Đề nghị Bình Dương nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai
Ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III - Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Qua đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra. Trên cơ sở đó, có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót liên quan trong công tác. Trong lĩnh vực hành chính cần tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với công tác quản lý hành chính, chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm; kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng...

Đề nghị Bình Dương nghiêm túc thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai
Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Xử lý về kinh tế, kết luận yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tự trên toàn tỉnh. Qua thanh tra đã phát hiện một số bất cập trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế…

Phát biểu kết luận tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Đặng Công Huẩn, Phó Chánh tra Chính phủ đề nghị: Ngay sau khi công bố, tỉnh Bình Dương cần nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên cơ sở các biên bản kết luận thanh tra, đồng thời có sự phân công cụ thể cho từ sở, ngành, thành lập các tổ để xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung, yêu cầu kết luận thanh tra để tránh bị động, thiếu sót đối với các yêu cầu kết luận. Triển khai kế hoạch kiểm điểm, chấn chỉnh lại các hoạt động của các sở, ngành, huyện thị, thành phố. Thực hiện nhanh công tác kiểm điểm các nội dung tại kết luận thanh tra, khắc phục các sai phạm, chấn chỉnh các thiếu sót. Giao Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh lập lại danh sách cán bộ liên quan những sai phạm cụ thể để xem xét kiểm điểm theo nội dung kết luận.

Ngay sau khi công bố kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra. UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị xem xét hủy kết quả bán đấu giá tài sản công và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Chấm dứt việc bố trí vốn đầu tư công dàn trải, kéo dài, vi phạm Luật Đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư công không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, trừ các công trình cấp bách theo quy định của pháp luật về đầu tư công, như đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra.

Chỉ đạo các chủ đầu tư chấn chỉnh, thực hiện khắc phục các nội dung đã nêu tại phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; việc thi công chậm tiến độ và thay đổi nhãn hiệu, xuất xứ thiết bị; yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, thực hiện đúng quy định về xây dựng pháp luật về đấu thầu và kết quả lựa chọn thầu.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý triệt để các vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát, sớm xử lý dứt điểm để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm đã được nêu ở phần kết quả thanh tra và phần kết luận thanh tra. Rà soát lại các dự án được cơ quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm thay đổi cơ cấu, mục đích sử dụng đất hoặc thay đổi mục tiêu dự án có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai đối với ngân sách nhà nước, nhưng chưa thực hiện xác định lại giá đất làm căn cứ xác định bổ sung nghĩa vụ tài chính đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Tổ chức xác định lại giá đất cụ thể đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những sai phạm, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát lại phương án giá đất đối với các trường hợp tương tự trên toàn tỉnh.

Tổ chức thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư và đất đai do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.

Kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật…

Tại buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng đã thay mặt UBND tỉnh tiếp thu và thống nhất các thông báo, nội dung kết luận thanh tra, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành các địa phương cần nhanh chóng tổ chức thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý tiếp theo để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng thời, cam kết tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung kết luận thanh tra yêu cầu, nhất là trong tổ chức thực hiện, tránh thất thoát tài sản liên quan các nội dung kết luận.

Được biết, trong thời kỳ thanh tra nêu trên, UBND tỉnh Bình Dương, các sở, ngành và UBND cấp huyện trực thuộc đã thực hiện tổng số 528 cuộc thanh tra hành chính và 3.881 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 273.358 triệu đồng và 33.000 m2 đất; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 129.006 triệu đồng, tịch thu hàng hóa và tiêu huỷ trị giá 7.947 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 114 tổ chức và 41 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 4 vụ; công tác kiểm tra, xử lý sau thanh tra được chú trọng...

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.
Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024. Hội thi đã thu hút đông đảo Công đoàn cơ sở hưởng ứng giam gia.
Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

(LĐTĐ) Tại không gian trưng bày văn hóa, sản phẩm sáng tạo khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều du khách nước ngoài chen nhau “check-in” tại gian hàng của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân bởi sự hấp dẫn của gian hàng và cũng bởi câu chuyện lạ sau những “biểu tượng” bằng oản nghệ thuật đặc sắc này.
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin khác

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới thao túng thị trường chứng khoán của FLC

(LĐTĐ) Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.
Thảo luận những việc cần làm để thu hút và giữ chân tập đoàn lớn

Thảo luận những việc cần làm để thu hút và giữ chân tập đoàn lớn

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phân tích những công việc cần làm để thu hút và giữ chân các tập đoàn, công ty lớn, uy tín trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ như tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính…
Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

(LĐTĐ) Từ 0h ngày 1/1/2025, sẽ bắt đầu việc tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Dự kiến ngày 31/3/2025 hoàn thành và ngày 1/7/2025 tổng hợp xong kết quả, xây dựng báo cáo tổng hợp.
Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để đón các nhà đầu tư lớn

Hưng Yên tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để đón các nhà đầu tư lớn

(LĐTĐ) Theo tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, chiều 1/3, Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Điều chỉnh phạm vi hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế

Điều chỉnh phạm vi hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Ngày 1/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì phiên họp.
Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sang Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sang Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Phạm Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chỉ định tham gia đảng đoàn giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.
TP.HCM: Sau Tết, lượng hồ sơ cấp lý lịch tư pháp tăng đột biến

TP.HCM: Sau Tết, lượng hồ sơ cấp lý lịch tư pháp tăng đột biến

(LĐTĐ) Sau Tết, lượng người dân nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tăng 71% so với thời điểm trước Tết.
Cập nhật tiến độ mới nhất về việc xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM

Cập nhật tiến độ mới nhất về việc xây dựng 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM

(LĐTĐ) Tiến độ về việc xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM gồm: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến cuối năm 2024, đầu năm 2025 sẽ đi vào hoạt động.
Bám sát tiến độ thi công Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bám sát tiến độ thi công Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Lũy kế giải ngân vốn đầu tư dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 11.397 tỷ đồng trên 15.496,7 tỷ đồng, đạt 74%. Hiện, các địa phương đang tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công trên toàn tuyến...
Xem thêm
Phiên bản di động