M
16:52 | 18/03/2020

Trường ngoài công lập Hà Nội được thu tiền hỗ trợ học online

(LĐTĐ) Khi tổ chức dạy học online, các trường ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công khai và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

truong ngoai cong lap ha noi duoc thu tien ho tro hoc online Mở rộng chương trình dạy học trên truyền hình cho các khối lớp
truong ngoai cong lap ha noi duoc thu tien ho tro hoc online Đa dạng hình thức học tập tại nhà mùa dịch Covid-19
truong ngoai cong lap ha noi duoc thu tien ho tro hoc online Dạy học online phát huy hiệu quả giữa mùa dịch

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Công văn số 809/SGDĐT-GDPT gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận/huyện/thị xã và Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

truong ngoai cong lap ha noi duoc thu tien ho tro hoc online
Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường cần tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. (Ảnh minh họa)

Các nhà trường có trách nhiệm tiến hành rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua Internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng; khuyến khích các trường học, thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu tự nguyện sử dụng hệ thống học trực tuyến của các tổ chức, cá nhân có bản quyền cung cấp.

Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet, trên truyền hình. Đồng thời phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình để từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cân tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Riêng đối với các trường ngoài công lập, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Việc dạy học online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bải giảng theo đúng quy định.

Quá trình tổ chức dạy học online của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, chất lượng. Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung, kiến thức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tiền hỗ trợ học online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

P.T

Nguồn :