M
16:27 | 21/10/2017

Tinh giản 148 công chức, viên chức, người lao động

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7216/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố (đợt 4) năm 2017.

tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong Hiệu quả sau khi tinh giản bộ máy
tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong Người dân hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính
tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 một cách bài bản, khoa học
tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong Tinh giản biên chế, Hà Nội giảm 17 phó giám đốc sở
tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong Hà Nội làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập
tinh gian 148 cong chuc vien chuc nguoi lao dong
Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Viết Thành

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho 148 công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ; cán bộ cấp xã được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ với tổng kinh phí là hơn 14,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 của ngân sách cấp thành phố là hơn 14 tỷ đồng; nguồn thu, dự toán ngân sách và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị là gần 730 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; cán bộ cấp xã được tinh giản biên chế có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung và sử dụng các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chi trả theo đúng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước...

Theo Thành Vinh/Hà Nội mới

Nguồn :