M
11:39 | 29/05/2018

Hướng tới Kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (1948 -2018):

Tiếp tục nhân rộng những gương điển hình

Cách đây 70 năm, vào ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

tiep tuc nhan rong nhung guong dien hinh Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “khơi nguồn và sức mạnh”
tiep tuc nhan rong nhung guong dien hinh Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo

Cũng từ đó, phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung, hình thức sinh động, phong phú.

tiep tuc nhan rong nhung guong dien hinh
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng say thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để góp phần xây dựng đất nước mạnh, giàu.

Từ những phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang” trong thanh niên, phụ nữ... từ những năm đầu hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đến nay nhân dân cả nước đang ra sức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” (trong công nhân), “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” (trong cán bộ, công chức), “Thi đua dạy tốt, học tốt” (trong giáo dục), “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”...

Theo Bộ Nội vụ, các phong trào thi đua đã góp phần động viên toàn thể hệ thống chính trị tham gia vào xây dựng, bảo vệ đất nước, giúp nhân dân Việt Nam giành chiến thắng trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, có vị thế trên trường quốc tế. Một trọng tâm mà các phong trào thi đua yêu nước hướng đến trong thời gian tới được Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình ở cả 4 khâu (phát hiện-bồi dưỡng-tổng kết-nhân rộng điển hình tiên tiến), trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền, đặc biệt là những người trực tiếp lao động, sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở khu vực hải đảo, biên giới của Tổ quốc để phong trào càng ngày càng lan tỏa góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Thêm vào đó, phong trào thi đua thời gian tới phải bám sát quá trình hội nhập, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để vươn xa, đổi mới, theo kịp với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước.

H. Lê

Nguồn :