M
14:36 | 31/12/2017

LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

Thông tin từ LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, năm 2017, LĐLĐ quận đã thu được trên 1,9 tỷ đồng kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, đạt 147% kế hoạch được giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2017.

thuc hien tot cong tac tai chinh cong doan Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017
thuc hien tot cong tac tai chinh cong doan LĐLĐ quận Hoàng Mai quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam, Trung bộ bị ảnh hưởng thiên tai
thuc hien tot cong tac tai chinh cong doan Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai
thuc hien tot cong tac tai chinh cong doan LĐLĐ quận Hoàng Mai: Tặng quà cho 56 con CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn

Để đạt được kết quả đáng khích lệ trên, ngay từ đầu năm, LĐLĐ Quận đã tham mưu với UBND Quận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các phường phối hợp đôn đốc các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn trích nộp kinh phí công đoàn 2% theo Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, công văn số 2756/UBND-VX ngày 14/4/2014 của UBND thành phố Hà Nội và công văn 1017/UBND-LĐLĐ ngày 26/4/2016 của UBND quận Hoàng Mai về thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 của Chính Phủ.

thuc hien tot cong tac tai chinh cong doan
LĐLĐ quận Hoàng Mai tập huấn công tác tài chính công đoàn

Để cập nhật các thông tin, kiến thức liên quan công tác tài chính công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp, LĐLĐ Quận đã tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn, tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016, Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ VN về ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ VN về ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính CĐCS; Hướng dẫn 217/HD-TLĐ ngày 22/2/2017 của Tổng LĐLĐ VN về điều chỉnh tỷ trọng chi hành chính, phong trào và Hướng dẫn cách lập hồ sơ dự toán, hồ sơ quyết toán CĐCS v.v…

Cùng đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai còn xây dựng, ký chương trình phối hợp hoạt động với BHXH, Phòng LĐTB&XH và Chi cục Thuế quận và UBND 14 phường về công tác thu kinh phí công đoàn 2% các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đặc biệt, trong năm, LĐLĐ Quận đã tuyên truyền, gửi 1900 thông báo thu kinh phí công đoàn tới các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, qua đó đã thu được 1.915.085.087 đồng đạt 147% kế hoạch được giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2017. LĐLĐ quận thực hiện trích nộp nghĩa vụ về thành phố đạt 100% chỉ tiêu giao.

Ba Lưu Thị Thanh Huyền, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, năm 2018, LĐLĐ quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị đinh 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính công đoàn được cấp trên giao.

Nguồn :