M
15:13 | 12/11/2017

Đại hội công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ quận Hoàng Mai, được sự nhất trí của Đảng ủy cơ quan, mới đây, Công đoàn cơ quan Dân - Đảng quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

dai hoi cong doan co quan dan dang quan hoang mai Hội thi nấu ăn công đoàn cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai
dai hoi cong doan co quan dan dang quan hoang mai Đại hội công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên
dai hoi cong doan co quan dan dang quan hoang mai 7 đồng chí trúng cử BCH nhiệm kỳ 2017- 2022

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Thủ trưởng Cơ quan Dân Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, cùng toàn thể các đồng chí Đoàn viên Công đoàn cơ quan Dân - Đảng quận Hoàng Mai.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Dân Đảng đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận Hoàng Mai cùng sự quan tâm của thường trực Quận ủy, Đảng ủy cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư thường trực, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng nhấn mạnh: Công đoàn cơ quan Dân Đảng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng công việc.

dai hoi cong doan co quan dan dang quan hoang mai
Ban chấp hành công đoàn Cơ quan Dân Đảng quận Hoàng Mai khóa IV- nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị Công đoàn cơ quan Dân Đảng cần nâng cao hơn nữa trong việc vận động đoàn viên, người lao động trong Cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tham gia quản lý Cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí, bầu 02 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Dân Đảng khóa mới đi dự Đại hội công Đoàn Quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguồn :