M
11:38 | 27/06/2019

Phải đặc biệt chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân

(LĐTĐ) Tại Hội nghị giao ban quý II/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân.

phai dac biet chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của Nhân dân
phai dac biet chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Nâng cao chất lượng nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gắn với chủ đề công tác của năm và các nghị quyết của Trung ương. Hoạt động của Ban Chỉ đạo đồng bộ hơn, tập trung kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại các đơn vị.

phai dac biet chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận.

Nhờ vậy đã đạt được những kết quả rõ nét như, nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động được triển khai khá tích cực. Đáng lưu ý, việc thực hiện Quy chế Dân chủ gắn với đối thoại được triển khai hiệu quả từ thành phố đến cơ sở...

“Những kết quả đạt được cho thấy, việc phát huy Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây có thể coi là “chìa khóa vàng” để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, qua đó giúp mỗi địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nhất là còn tình trạng một số địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm, gây bức xúc. Việc giải quyết kiến nghị sau các hội nghị tiếp dân cần được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tránh để việc tiếp dân thành hình thức hoặc phong trào.

Vì vậy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện Quy chế Dân chủ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, cần gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, các cơ quan, đơn vị, nhất là những khâu còn yếu.

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, thời gian tới, Thành phố sẽ thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Do vậy, việc thực hiện Quy chế dân chủ phải gắn với nội dung này.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Ngoài ra, cần hoàn thành việc kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ tại 103 xã, phường, thị trấn còn lại trong 6 tháng đầu năm theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Công

Nguồn :