M
12:51 | 09/01/2018

Phúc Thọ:

Thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo

Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách - Xã hội (NHCSXH) huyện đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

tin nhap 20180109113341 Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
tin nhap 20180109113341 Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về y tế
tin nhap 20180109113341 Chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp
tin nhap 20180109113341 Huyện Phúc Thọ: Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động 3 sạch

Với mục tiêu giúp người nghèo dễ dàng tiếp cận với các nguồn vốn vay, NHCSXH huyện Phúc Thọ đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kiện toàn mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, duy trì hoạt động ở 23 điểm giao dịch xã, thị trấn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức về quản lý hoạt động tín dụng chính sách, đến cách nghĩ, cách làm của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, ý thức có vay, có trả của người dân nên chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được nâng lên rõ rệt.

tin nhap 20180109113341
NHCSXH huyện Phúc Thọ duy trì hoạt động hiệu quả các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn. Ảnh Hồng Tươi

Hiện nay, NHCSXH huyện đang thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng ưu đãi gồm: Vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, vốn xuất khẩu lao động và vốn hộ nghèo xây, sửa nhà ở. Năm 2017, tổng số dư nợ của Ngân hàng đạt trên 278,8 tỷ đồng (tăng 27 tỷ đồng so với năm 2016), đã giải ngân trên 129 tỷ đồng cho gần 14.000 hộ vay, trong đó có trên 3.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng chính sách.

Qua kiểm tra, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề ở nông thôn xuất hiện và được nhân rộng. Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Tâm ở cụm 1, xã Thượng Cốc là đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2005, bà Tâm được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp cho vay 20 triệu đồng vốn hộ nghèo, bà đã mua 1 cặp bò sinh sản để chăn nuôi và kinh doanh bò thịt. Ngoài ra, gia đình bà Tâm còn chăn nuôi lợn thịt và cấy hơn 5 sào ngô, 6 sào lúa. Trừ chi phí, mỗi năm, gia đình bà Tâm có thu nhập hơn 60 triệu đồng từ phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Ngoài hộ gia đình bà Tâm, NHCSXH huyện Phúc Thọ cũng đã hỗ trợ nhiều hộ dân thoát nghèo với các mô hình kinh tế hiệu quả khác như: Mô hình trồng hoa của chị Nguyễn Thị Phương (xã Vân Hà), Nguyễn Thị Lan (xã Hiệp Thuận), Nguyễn Thị Xâm (xã Phụng Thượng), mô hình chăn nuôi bò của chị Nguyễn Thị Tính ( xã Võng Xuyên)...

Thành lập từ năm 2003 đến nay, NHCSXH huyện Phúc Thọ đã giúp cho trên 10.340 hộ thoát nghèo, 23.281 lao động có việc làm thường xuyên, trên 430 hộ nghèo được vay vốn xây, sửa nhà ở. Những con số trên đã cho thấy tín dụng chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo đại diện NHCSXH huyện Phúc Thọ, trong thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát địa bàn được phân công theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội đưa các chương trình tín dụng ưu đãi tới gần hơn với các đối tượng chính sách và hộ nghèo nhằm tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng huyện Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Qúy

Nguồn :