M
14:39 | 31/12/2017

Phúc Thọ:

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Năm 2017, mặc dù có những thuận lợi và khăn thách thức đan xen, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch.

thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2017 Chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp
thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2017 Huyện Phúc Thọ: Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động 3 sạch
thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2017 LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,7%; thu nhập bình quân đầu người là 38 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt 251 tỷ đồng, đạt 136,4% dự toán; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến rõ nét, một số mô hình rau, cây ăn quả cho thu nhập từ 80,6 đến 260 triệu đồng/ha/năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.950 tỷ đồng, nhiều lĩnh vực tăng trên 10%. Thực hiện năm kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị và nông thôn, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Trong năm 2017, Huyện đã có thêm 2 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2017
Huyện Phúc Thọ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ảnh Thu Thủy

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của Huyện tiếp tục phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục, được nâng lên và chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; 86,5% hộ dân cư, 75% số làng đạt danh hiệu văn hóa, thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, 45% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Huyện đã phát động và thực hiện hiệu quả bước đầu cuộc vận động “3 sạch”; Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ quan Nhà nước và nơi công cộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; công tác Dân số - KHHGĐ được Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công tác đối ngoại, thu hút đầu tư.

thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2017
Cuộc vận động “3 sạch” được phát động trên toàn huyện bước đầu có hiệu quả. Ảnh Thu Thủy

Huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “ 3 sạch”; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Mai Quý

Nguồn :