M
23:12 | 09/10/2019

Tăng cường hỗ trợ trẻ em xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện.

chuong my tang cuong ho tro tre em xa thuoc vung dan toc thieu so va mien nui Cô giáo hơn 20 năm gắn bó với lớp học tình thương
chuong my tang cuong ho tro tre em xa thuoc vung dan toc thieu so va mien nui Tích cực triển khai và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao
chuong my tang cuong ho tro tre em xa thuoc vung dan toc thieu so va mien nui Phú Nghĩa chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Theo đó, mục tiêu chung nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi để các em được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và có cơ hội phát triển một cách tốt nhất; giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và phát triển giữa trẻ em thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi với trẻ em nói chung của huyện.

chuong my tang cuong ho tro tre em xa thuoc vung dan toc thieu so va mien nui
Thực hiện Đề án, huyện Chương Mỹ sẽ hỗ trợ xã thuộc vùng dân tộc thiểu số khám, chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi Mầm non, Tiểu học. (Ảnh: Hoài Lưu)

Mục tiêu cụ thể, huyện Chương Mỹ phấn đấu đảm bảo hỗ trợ cho 100% trẻ em lứa tuổi Mầm non, Tiểu học được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng thông qua tư vấn, khám chữa bệnh và hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đồ ấm khi có nhu cầu.

100% trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; được truyền thông, tập huấn các nội dung về kỹ năng sống; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua gia đình, nhà trường và cộng đồng; được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu. Đối tượng hưởng lợi là trẻ em sống trên địa bàn xã Trần Phú thuộc vùng dân tộc thiểu số của huyện. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch, Chương Mỹ sẽ tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời vận động hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế (nếu có) hỗ trợ nguồn lực thực hiện Kế hoạch; hỗ trợ xã thuộc vùng dân tộc thiểu số khám, chữa bệnh, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi Mầm non, Tiểu học; vui chơi, giải trí cho trẻ em; đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi.

Bên cạnh đó, Chương Mỹ cũng sẽ hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em.

Minh Khuê

Nguồn :