M
09:48 | 04/10/2019

Phú Nghĩa chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xã Phú Nghĩa (Chương Mỹ - Hà Nội) đã xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, phải đi trước một bước và phải được triển khai theo lộ trình, xác định từng nội dung, cách thức triển khai cụ thể trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

phu nghia chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
phu nghia chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Xã Yên Sở: Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
phu nghia chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Xã Yên Sở: Xây dựng nông thôn mới trên nền tảng hương ước cổ xưa

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo tinh thần của Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 03 của Huyện ủy Chương Mỹ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các ngành của Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

phu nghia chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi
Cơ sở hạ tầng nông thôn xã Phú Nghĩa được xây dựng khang trang (Ảnh: Kim Thoa).

Đồng thời, giao cho đài truyền thanh xã thường xuyên phát các tin, bài, tài liệu của Trung ương, Thành phố, Huyện về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình khảo sát, điều tra, xây dựng đề án, triển khai lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã cho đánh giá thực trạng và phương hướng xây dựng các mục tiêu của đề án, nội dung công việc, thứ tự bước làm, thứ tự ưu tiên công việc cần làm trước, mức đóng góp, hình thức đóng góp của nhân dân.

Sau khi đề án được phê duyệt, Ban chỉ đạo, Ban quản lý đề án tổ chức triển khai đợt học tập đề án trong toàn xã, tại các buổi họp dân, Ban chỉ đạo, Ban quản đề án cử cán bộ xuống trực tiếp dự cùng các hội nghị của nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai học tập.

Song song với việc triển khai các buổi học tập, Ban chỉ đạo, Ban quản lý đề án còn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nội dung của đề án bằng nhiều hình thức khác nhau: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên tuyên truyền panô, băng zôn tại các trục đường chính của xã và trung tâm văn hoá các thôn.

Ban chỉ đạo xã phát động các phong trào thi đua: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Thông qua các hội nghị và công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, đã tập trung quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, huyện và xã, tạo sự đồng thuận giữa cán bộ và nhân dân địa phương. Tổ chức tham gia tập huấn về xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch tập huấn của cấp trên.

Đặc biệt, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong suốt quá trình triển khai thực hiện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch cụ thể ở từng giai đoạn và sát với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời tập trung thực hiện công tác dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã; Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương ở mỗi giai đoạn cụ thể…nên đã đem lại những hiệu quả thiết thực.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đến thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn xã Phú Nghĩa đã có sự đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân tăng đều qua các năm, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, vệ sinh môi trường đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững. Với những kết quả đã đạt được, năm 2018 xã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Minh Khuê

Nguồn :