M
17:40 | 11/01/2018

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 13-KH/BCĐ, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018. 

tang cuong cong tac giai quyet khieu nai to cao Phải nắm chắc vụ việc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
tang cuong cong tac giai quyet khieu nai to cao Tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 13/3/2017 "về tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật về tiếp công dân, KNTC và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở”.

tang cuong cong tac giai quyet khieu nai to cao
Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Đức Chung nói chuyện với cử tri .(Ảnh Công Khanh)

Chỉ đạo Sở Tư pháp, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC.

Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, bức xúc, nổi cộm; Chỉ đạo các quận, huyện, thị, các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát báo cáo các vụ việc khiếu kiện kéo dài; tích cực chủ động giải quyết, tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý với Ban Chỉ đạo. Từ đó, Ban Chỉ đạo xem xét cho định hướng xử lý, giải quyết; trong đó, Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện trong cả năm 2018.

Theo kế hoạch, trong Quý 1/2018, Ban Nội chính Thành ủy sẽ chủ trì tổ chức tập huấn 02 quy trình tiếp công dân, đảng viên, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tới Bí thư, Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trong Quý 2/2018, tập trung kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại một số quận, huyện, thị, sở, ban, ngành có đơn thư KNTC phức tạp, công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Ngoài ra, bắt đầu tháng thứ 3 của mỗi quý, cụ thể đầu tháng 3/2018, đầu tháng 6/2018, đầu tháng 9/2018, đầu tháng 12/2018 sẽ tiến hành họp tổng kết công tác hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc rà soát các vụ việc phức tạp kéo dài.

Ban Chỉ đạo giao Thanh tra Thành phố phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu xử lý đơn thư KNTC trên mạng nội bộ Thành phố”.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC phát sinh ngay tại địa phương không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố; Các sở, ban, ngành Thành phố; Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chủ động phối hợp tập trung giải quyết KNTC đảm bảo góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả với Thành ủy và Ban Chỉ đạo để tổng hợp.

Huy Hoàng (HNP)

Nguồn :