M
13:02 | 23/01/2018

Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục(CSGD) và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

tin nhap 20180123105033 Phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân trong các trường học
tin nhap 20180123105033 Nên kéo dài thời gian đào tạo sư phạm lên 5 năm?
tin nhap 20180123105033 208 cơ sở giáo dục đã được kiểm định
tin nhap 20180123105033 Các trường công khai số liệu sai sự thật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo đó, đối với CSGD mầm non phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế. Nội dung công khai bao gồm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; Chương trình giáo dục mà CSGDthực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non; Công khai chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: Số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em...

Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

tin nhap 20180123105033
Công khai chương trình học, tài chính là nhiệm vụ bắt buộc.Ảnh minh họa: dantri.com.vn

Đối với các CSGD ngoài công lập: Công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho CSGD, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/2/2018 thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với CSGD của hệ thống giáo dục quốc dân.

T.An

Nguồn :