M
19:49 | 04/04/2018

LĐLĐ quận Long Biên:

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngày 4/4, LĐLĐ quận Long Biên đã phát động đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ quận, diễn ra từ 1/4 đến 30/6.

phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi cong doan thanh pho Kết nối doanh nghiệp cùng chăm lo lợi ích đoàn viên
phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi cong doan thanh pho Thêm một mái ấm, thỏa nguyện một ước ao
phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi cong doan thanh pho Tết đoàn viên ấm áp tình Công đoàn

Đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ quận cũng sẽ hướng tới chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

phat dong dot thi dua cao diem chao mung dai hoi cong doan thanh pho
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận kêu gọi toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực, tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào thi đua.

Đối với khu vực doanh nghiệp, phát động cán bộ, công nhân lao động ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 trước thời hạn.

Mỗi cán bộ, công nhân lao động cần phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cùng tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; đồng thời tích cực học tập nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung thực hiện hiệu quả “Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố và “Vì một quận Long Biên xanh – sạch – đẹp “.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng "Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Đối với khối trường học, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch” và cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”. Bên cạnh đó, cần thực hiện có hiệu quả các phong trào do Thành phố và quận phát động.

Cũng trong ngày 4/4, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức tập huấn tới cán bộ công đoàn thuộc 251 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận về công tác tài chính và kiểm tra của Công đoàn với những nội dung cụ thể về: Phạm vi thu – chi – quản lý tài chính công đoàn; hướng dẫn việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nguồn :