M
08:39 | 13/10/2017

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo cấp cơ sở

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

nang cao nang luc lanh dao quan ly cho lanh dao cap co so Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức
nang cao nang luc lanh dao quan ly cho lanh dao cap co so Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
nang cao nang luc lanh dao quan ly cho lanh dao cap co so Bộ Tư pháp tổ chức tiếp công dân

Kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi công vụ. Qua đó, giúp chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực thi nhiệm vụ.

nang cao nang luc lanh dao quan ly cho lanh dao cap co so
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. (ảnh minh họa: Hữu Duyên)

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo sự đổi mới, cải cách mạnh mẽ, nâng cao thực chất, chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến hoạt động công vụ phục vụ nhân dân của UBND xã, phường, thị trấn.

Sử dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

Tổ chức trao đổi kinh nghiệm thông qua các chuyên đề có tính lý luận, thực tiễn cao do các chuyên gia quản lý, chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế có trình độ năng lực, kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy. Kết hợp giữa giảng dạy trên lớp với đi khảo sát thực tế trong nước và nước ngoài. Thời gian đào tạo là 32 ngày/lớp.

Nguồn :