M
11:24 | 27/06/2018

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Thành phố, sáng 27/6, UBND TP Hà Nội và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

nang cao chat luong dich vu cong truc tuyen ​Toàn Thành phố đang vận hành 502 dịch vụ công trực tuyến
nang cao chat luong dich vu cong truc tuyen Hà Nội triển khai 269 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
nang cao chat luong dich vu cong truc tuyen Tiết kiệm hơn 8 tỷ đồng nhờ dịch vụ công trực tuyến

Việc ký kết nhằm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2017 của UBND TP Hà Nội về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, UBND quận Long Biên, quận Bắc Từ Liêm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục; giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức bộ phận một cửa.

Nội dung chính của Thỏa thuận hợp tác gồm:

1. Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo danh mục các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được UBND TP công bố.

2. Giảm ½ ngày tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong phạm vi Thành phố Hà Nội so với thời gian Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố tại văn bản 3407/BĐVN-DVBC ngày 11/8/2017.

3. Giảm 30% giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích so với giá cước Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quy định tại Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017, thời gian áp dụng là 1 năm kể từ ngày ký thỏa thuận.

nang cao chat luong dich vu cong truc tuyen
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện TP Hà Nội thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Thỏa thuận hợp tác đã ký; Tạo điều kiện cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kết nối hệ thống quản lý nghiệp vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung và hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm cam kết đảm bảo việc mua bảo hiểm bưu gửi cho tất cả các hồ sơ TTHC của các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện đúng quy định về doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện Thành phố Hà Nội là hai đơn vị đầu mối được giao thực hiện ký kết và triển khai, thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận. Sau 1 năm, các bên sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

H.D

Nguồn :