M
16:44 | 24/04/2018

Hà Nội triển khai 269 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

UBND TP Hà Nội vừa ban danh mục các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 sẽ được triển khai năm 2018.

tin nhap 20180424155905 Hiệu quả từ cách triển khai quyết liệt
tin nhap 20180424155905 Tiết kiệm hơn 8 tỷ đồng nhờ dịch vụ công trực tuyến
tin nhap 20180424155905 Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tin nhap 20180424155905
Hà Nội triển khai 269 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Theo đó, UBND TP thống nhất ban hành danh mục DVCTT mức độ 3, 4 triển khai năm 2018 gồm: Cấp thành phố: 242 thủ tục; Cấp huyện: 23 thủ tục; Cấp xã: 4 thủ tục.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp quy trình, biểu mẫu các DVCTT của các sở, ban, ngành; lập kế hoạch thuê dịch vụ và trình UBND Thành phố phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp DVCTT theo quy định, đảm bảo các DVCTT được triển khai thống nhất trên một nền tảng công nghệ và tích hợp trên cổng DVCTT dùng chung của Thành phố.

Chủ trì, phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT và công dân điện tử, lấy đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt.

Nguồn :