M
17:21 | 06/04/2018

Mua sắm công xanh – “chìa khóa” cho sự phát triển bền vững

Triển khai mua sắm công xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho bên mua và bên cung cấp, mà còn cho môi trường và toàn bộ nền kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững.

mua sam cong xanh chia khoa cho su phat trien ben vung 23 cá thể động vật hoang dã được giải cứu trong tháng 3/2018
mua sam cong xanh chia khoa cho su phat trien ben vung Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2018
mua sam cong xanh chia khoa cho su phat trien ben vung Đẩy mạnh truyền thông về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Mới đây, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường nhận thức về mua sắm công xanh” nhằm tăng cường nhận thức của các cán bộ quản lý nhà nước và định hướng xây dựng các chính sách của Việt Nam về mua sắm công xanh.

Tại Hội thảo, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng các chính sách và hoạt động liên quan đến mua sắm công xanh đã được đưa vào thực tiễn trên toàn thế giới và mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho bên mua và bên cung cấp, mà còn cho môi trường và toàn bộ nền kinh tế xã hội theo hướng phát triển bền vững.

mua sam cong xanh chia khoa cho su phat trien ben vung
Mua sắm công xanh - chìa khóa cho sự phát triển bền vững. Ảnh minh họa

Theo báo cáo về mua sắm công bền vững của Tổng cục Môi trường, năm 2015 Việt Nam chi trung bình 20 - 30% ngân sách hàng năm vào mua sắm công. Con số này có thể tăng lên tới 50% nếu bao gồm chi tiêu cho thi công. Trong bối cảnh nền kinh tế tái cơ cấu để hướng tới phát triển bền vững, ứng dụng mua sắm công bền vững sẽ có đóng góp to lớn tới những mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm nâng cao chất lượng sản xuất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, an ninh và bình đẳng trong xã hội.

Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện mua sắm công bền vững, trong đó có nhiều chương trình cụ thể như ban hành Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững giai đoạn 2010 - 2020; Chiến lược Phát triển xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Chương trình Nhãn xanh Việt Nam, nhãn tiết kiệm năng lượng; Dịch vụ du lịch bông sen xanh,...

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như sự thiếu liên kết giữa các văn bản pháp luật; nhận thức và năng lực của các cán bộ mua sắm, đấu thầu về mua sắm công bền vững còn hạn chế, cũng như thiếu một tài liệu hướng dẫn lồng ghép các tiêu chí bền vững vào quy trình đấu thầu; đặc biệt, nhận thức về những tác động tích cực của việc áp dụng mua sắm công bên vững của các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ phụ trách về mua sắm công, các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện mua sắm công xanh tại Việt Nam, Tổng cục Môi trường và Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) đã tăng cường hợp tác, ký kết Thỏa thuận hợp tác về mua sắm công xanh. Việc tổ chức các khóa đào tạo tăng cường năng lực cho các cán bộ quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về mua sắm công là hết sức quan trọng và được coi là một trong những hoạt động ưu tiên thực hiện trong khuôn khổ triển khai Thỏa thuận giữa Tổng cục Môi trường và KEITI về mua sắm công xanh.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Yongjin Kim, Giám đốc Điều hành, Viện Công nghệ và Công nghiệp môi trường Hàn Quốc cho rằng trong thời gian qua, Tổng cục Môi trường và KEITI đã tích cực, chủ động phối hợp tốt các hoạt động trong khuôn khổ Dự án. Ông cho rằng chiến lược mua sắm công xanh của Chính phủ Việt Nam mang tính cách mạng, đột phá hướng tới cải thiện chất lượng mua sắm công, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Nguồn :