M
07:35 | 29/07/2019

Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thường Tín là huyện ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, có các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy đi qua rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, chính vì thế trên địa bàn huyện có trên 1.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tổng số gần 13.000 người lao động. Với phương châm ở đâu có đơn vị, ở đó có Công đoàn, nên toàn huyện hiện có 216 công đoàn cơ sở với 8.452 đoàn viên công đoàn. Nhờ đẩy mạnh các phong trào đua, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.    

lien doan lao dong huyen thuong tin hieu qua tu cac phong trao thi dua LĐLĐ huyện Thường Tín: Biểu dương 78 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2019
lien doan lao dong huyen thuong tin hieu qua tu cac phong trao thi dua Huyện Thường Tín: Giữ vững an ninh chính trị 6 tháng đầu năm

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Từ nhận thức thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực thúc đẩy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thường Tín, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã tổ chức, phối hợp phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề” đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; phong trào “Công nhân giỏi”, thi đua “Xanh – sạch – đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động…

lien doan lao dong huyen thuong tin hieu qua tu cac phong trao thi dua
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đạt Giải Nhất cụm thi đua số 5.

Những phong trào này đã động viên khích lệ người lao động hăng say công tác, lao động sản xuất, phát huy tài năng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả cạnh tranh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Cũng thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều đơn vị, các cá nhân điển hình tiên tiến, có hàng chục đề tài khoa học, hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào quá trình công tác lao động sản xuất, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động đã được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen và giấy khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được, để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực, nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng; phối hợp chính quyền, chuyên môn, phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng nội dung, mục tiêu, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đăng cai tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và đạt giải Nhất cụm thi đua số 5. Tại Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã đạt Giải Ba.

Diệp Anh

Nguồn :