M
10:59 | 02/03/2018

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn (CĐ) trước hết phải nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng CĐCS vững mạnh. Nhận thức rõ điều này, những năm qua LĐLĐ Hoài Đức luôn không ngừng kiện toàn xây dựng tổ chức CĐ và phát triển đoàn viên thông qua công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho đội ngũ cán bộ CĐ.

ldld huyen hoai duc no luc nang cao chat luong hoat dong Luôn đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
ldld huyen hoai duc no luc nang cao chat luong hoat dong LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

LĐLĐ huyện Hoài Đức hiện nay có 200 CĐCS với tổng số 7.758 CNVCLĐ, trong đó có 7.005 đoàn viên CĐ. Trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Hoài Đức luôn xác định đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cơ sở là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

ldld huyen hoai duc no luc nang cao chat luong hoat dong
Các tập thể, các nhân thuộc LĐLĐ huyện Hoài Đức nhận Bằng khen, Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong các phong trào, hoạt động công đoàn năm 2017.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn huyện Hoài Đức; LĐLĐ huyện đã xác định rõ mục tiêu đó là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần xây dựng CĐ vững mạnh”.

Để đáp ứng mục tiêu này, CĐ các cấp trong toàn huyện đã khắc phục nhiều khó khăn tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, người lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ huyện đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS khối sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ sử dụng lao động.

Rà soát những thỏa ước lao động tập thể đã hết hiệu lực để hướng dẫn BCH các CĐCS thương lượng, ký kết lại theo đúng quy định. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đại diện cho NLĐ của 6 doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung cao hơn quy định của Luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Theo bà Đồng Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, nhìn nhận từ thực tế, hoạt động CĐCS rất phụ thuộc vào sự nhiệt tình của người cán bộ CĐ, cùng một chương trình, có đơn vị triển khai rất tốt nhưng cũng có đơn vị triển khai bình bình. Do đó công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS luôn được LĐLĐ huyện chú trọng đặt mục tiêu trọng tâm trong hoạt động.

“Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên CĐ cấp trên nghiên cứu sửa đổi, hoặc bổ sung điều lệ xét duyệt tặng Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, trong thực tế tại CĐCS có nhiều đồng chí hoạt động rất năng nổ và nhiệt tình nhưng lại không đủ điều kiện xét duyệt cấp huy hiệu do không đủ thời gian công tác liên tục là 25 năm trong tổ chức CĐ. Đây cũng là một thiệt thòi đối với cán bộ CĐCS” – bà Đồng Thị Nga cho hay.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Hoài Đức sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giao ban hàng quý với CĐCS để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vòng, tình hình hoạt động của các CĐCS từ đó có hướng chỉ đạo thích hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với trọng tâm hướng về cơ sở.

Tuấn Dũng

Nguồn :