M
10:15 | 09/02/2018

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

kiem tra hoat dong tthc phai bao dam khach quan cong khai minh bach Cải cách hành chính: Nhìn từ quận trung tâm Thủ đô
kiem tra hoat dong tthc phai bao dam khach quan cong khai minh bach Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
kiem tra hoat dong tthc phai bao dam khach quan cong khai minh bach Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ

Theo đó, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (tính đến thời điểm kiểm tra); Việc bố trí cán bộ; công tác tập huấn cho cán bộ đầu mối và công chức có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; việc thực hiện chế độ tài chính và bố trí trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính... Thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

kiem tra hoat dong tthc phai bao dam khach quan cong khai minh bach
Bộ phận một cửa xã Yên Sở, huyện Hoài Đức (Ảnh minh họa)

Việc tuân thủ quy định thủ tục hành chính đã được công bố, niêm yết công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Việc giải quyết thủ tục hành chính: tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn; tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn - nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Việc công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; thư điện tử; website; email; sổ điện thoại chuyên dùng tại trụ sở cơ quan hành chính; Việc xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm (qua tiếp nhận hoặc được cơ quan khác chuyển đến để xử lý theo thẩm quyền).

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 theo Quyết định số 8993/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố (đối với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường); việc đánh giá tác động dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (đối với sở, ngành có xây dựng thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Thành phố); việc trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố thủ tục hành chính theo quy định (đối với sở, ngành).

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác cải cách thủ tục hành chính và việc tuân thủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tại cơ quan, đơn vị.

Sở, ban, ngành Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phòng ban chuyên môn, UBND phường, xã, thị trấn thuộc quận, huyện, thị xã. Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng UBND thành phố để theo dõi, tổng hợp.

T.V

Nguồn :