M
15:38 | 25/11/2016

Không chốt sổ BHXH cho NLĐ có vi phạm?

(LĐTĐ) Khi chấm dứt HĐLĐ thì trong khoảng thời gian từ 7 tới 30 ngày công ty có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng và chốt sổ BHXH, trả cho NLĐ. Nếu hết thời hạn này, mà công ty chưa làm thủ tục chốt sổ và trả sổ cho NLĐ là vi phạm pháp luật lao động.  

khong chot so bhxh cho nld co vi pham Bồi thường cho NLĐ khi đóng cửa chi nhánh công ty ra sao?
khong chot so bhxh cho nld co vi pham Nhiều hoạt động vì người lao động
khong chot so bhxh cho nld co vi pham Quy định về an toàn thế nào đối với thiết bị, công nghệ?
khong chot so bhxh cho nld co vi pham

Hỏi: Công ty tôi đang làm việc, mỗi tháng đều trừ 10.5% tiền bảo hiểm nhưng vẫn còn nợ chưa đóng cho cơ quan BHXH. Hiện, công ty nợ lương nhiều lao động nên nhiều người muốn nghỉ trước 30 ngày theo quy định hợp đồng. Công ty đã trả lại sổ BHXH cho một số lao động và bảo khi nào cần thì NLĐ tự đi chốt sổ. Xin luật sư cho biết, nếu NLĐ tự chốt sổ thì có ảnh hưởng gì đến phần tiền bảo hiểm đã đóng không? Công ty đó làm như vậy có đúng quy định pháp luật không?

Nguyễn Song Toàn (Láng Hạ, Đống Đa)

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 thì:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động".

Theo đó, khi chấm dứt HĐLĐ thì trong khoảng thời gian từ 7 tới 30 ngày công ty có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng và chốt sổ BHXH, trả cho NLĐ. Nếu hết thời hạn này, mà công ty chưa làm thủ tục chốt sổ và trả sổ cho NLĐ là vi phạm pháp luật lao động. Việc chốt sổ khi chấm dứt HĐLĐ là trách nhiệm của công ty đó, NLĐ chỉ được tự đi chốt trong trường hợp công ty phá sản hoặc giải thể. Do đó, nếu công ty đó hoạt động bình thường thì NLĐ không thể tự động đi chốt sổ BHXH được.

Hành vi không xác nhận thời gian đóng và trả sổ BHXH cho NLĐ sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 8 Nghị định 88/ 2015/ NĐ- CP quy định vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động.

1. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: ...; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên”.

Ls Trịnh Nam Ninh

(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :