M
16:30 | 30/05/2018

​Huyện Thanh Oai: Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Sáng 29/5, UBND huyện Thanh Oai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ các cơ quan và các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện.

huyen thanh oai tap huan nghiep vu cong tac van thu luu tru Hơn 3.500 CNLĐ được hưởng lợi giai đoạn 2 dự án “Vì mẹ và bé - vì tầm vóc Việt”
huyen thanh oai tap huan nghiep vu cong tac van thu luu tru LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy
huyen thanh oai tap huan nghiep vu cong tac van thu luu tru Tập huấn phòng, chống dịch tay - chân - miệng

Tại lớp tập huấn, các học viên được Thạc sỹ Lê Thị Nguyệt Lưu, Trưởng bộ môn văn bản và hành chính học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn truyền đạt những nội dung, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

huyen thanh oai tap huan nghiep vu cong tac van thu luu tru
Toàn cảnh buổi tập huấn (ảnh: Trường Giang)

Lớp tập huấn nhằm thống nhất quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện Thanh Oai nói riêng, tiếp tục đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, khoa học và đúng quy định của pháp luật.

Qua hoạt động tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc lập hồ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Để thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, huyện Thanh Oai đề nghị các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Huyện cũng đề nghị các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, tập trung vào các nội dung: Lập Danh mục hồ sơ; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; gắn việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là một trong các tiêu chí bình xét thi đua, bình xét cuối năm.

Nguồn :