M
20:28 | 08/09/2018

Hà Nội: Quyết liệt các giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội về dưới 3%

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2018 và những năm tiếp theo bằng hoặc dưới mức bình quân chung của cả nước (dưới 3% kế hoạch thu).

ha noi quyet liet cac giai phap giam no bao hiem xa hoi ve duoi 3 BHXH Thành phố Hà Nội phấn đấu không để phát sinh nợ mới
ha noi quyet liet cac giai phap giam no bao hiem xa hoi ve duoi 3 Các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội: Kiên quyết xử lý đến cùng
ha noi quyet liet cac giai phap giam no bao hiem xa hoi ve duoi 3 Muốn hạn chế nợ bảo hiểm xã hội: Phải đồng bộ các giải pháp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ban hành Văn bản số 4053/UBND-KGVX, tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp.

ha noi quyet liet cac giai phap giam no bao hiem xa hoi ve duoi 3

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: L.N

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với BHXH Thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 5/1/2011 của UBND TP về thu nợ tiền BHXH, BHYT trên địa bàn.

UBND Thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trên địa bàn.

Với BHXH Thành phố, UBND Thành phố đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ chính sách BHXH tới các đơn vị, người lao động; tổ chức các Hội nghị đối thoại với đơn vị nợ BHXH đóng trên địa bàn để đôn đốc, nhắc nhở; thực hiện công khai danh sách đơn vị nợ BHXH trên các phương tiện truyền thông của Thành phố và Trung ương.

Bên cạnh đó, tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng BHXH, gian lận BHXH, phối hợp cơ quan Công an xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Phân tích, phân loại nợ BHXH theo loại hình sản xuất kinh doanh, số tháng nợ để có hình thức, biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng cá nhân, viên chức của đơn vị;

BHXH Thành phố cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động; thông tin kịp thời các đơn vị nợ BHXH để không bỏ sót doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH được vinh danh, khen thưởng, tham gia đấu thầu và đầu tư các dự án của Thành phố.

Đối với các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã, cần chủ động phối hợp với BHXH Thành phố tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH. Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 18/1/2018 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 thành phố Hà Nội để đôn đốc các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT; tăng nhanh số người tham gia BHYT và khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT.

UBND quận, huyện, thị xã thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo thu nợ BHXH trên địa bàn do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Tổ trưởng, các thành viên gồm Thanh tra, Công an, BHXH, Thuế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động… tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm những đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động theo đúng quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với BHXH các quận, huyện, thị xã rà soát, xác định tình trạng hoạt động của các đơn vị, làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành số 1460 ngày 21/6/2017 đã ký giữa Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Thành phố về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 610 ngày 16/3/2018 của Công an TP, Liên đoàn Lao động TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra TP, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội TP về thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH của người lao động trên địa bàn Thành phố năm 2018.

Nguồn :