M
09:49 | 05/09/2019

Hà Nội phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính: Đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

(LĐTĐ) Trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo, điều hành nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có những hoạt động nổi bật như: Thành phố yêu cầu hoàn thành giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn; Tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở cho cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội. Đặc biệt giai đoạn 2021 - 2025 Thành phố phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

ha noi phan dau duy tri 100 thu tuc hanh chinh dap ung dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng
ha noi phan dau duy tri 100 thu tuc hanh chinh dap ung dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Rút gọn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Trước ngày 31/12/2019, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phấn đấu giải quyết căn bản khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 29/8/2019 chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

ha noi phan dau duy tri 100 thu tuc hanh chinh dap ung dich vu cong truc tuyen muc do 3 4
Hà Nội đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thời gian thực hiện như sau: triển khai thực hiện đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài do thành phố Hà Nội tổng hợp theo các tiêu chí của Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ qua 5 bước: Tiến hành kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án giải quyết xong trước ngày 30/9/2019; thống nhất phương án giải quyết vụ việc của cấp lãnh đạo Thành phố xong trước ngày 31/10/2019; tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo xong trước ngày 30/11/2019; trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định phương án giải quyết xong trước ngày 15/12/2019; tổ chức thực hiện và công khai kết quả, phương án giải quyết xong trước ngày 31/12/2019.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, báo cáo kết quả giải quyết, kết quả thực hiện đối với các vụ việc theo văn bản của Thanh tra Chính phủ; rà soát, lập danh sách, báo cáo kết quả giải quyết, kết quả thực hiện các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, gửi danh sách, kết quả về Thanh tra Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Hỗ trợ 780 triệu đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cựu Thanh niên xung phong

Thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, ngày 28/8/2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 4612/QĐ-UBND về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 29 cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội với tổng kinh phí 780.000.000 đồng từ ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã thực hiện.

Nhà được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa thuộc diện nhà cấp 4 đã hư hỏng dột nát, sập mái, xuống cấp nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo trên địa bàn Thành phố. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng và các tiêu chí, tiêu chuẩn, mức hỗ trợ được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Ba Vì, Thanh Oai, Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh thực hiện hỗ trợ cho Cựu Thanh niên xung phong Thành phố; kiểm tra thực tế tình hình thực hiện việc xây dựng và sửa chữa của các đối tượng được Ủy ban Nhân dân Thành phố hỗ trợ (tránh trường hợp không thực hiện nhưng vẫn nhận kinh phí), phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong phân bổ kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn xã, phường, thị trấn thực hiện hỗ trợ cựu thanh niên xung phong Hà Nội về nhà ở, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, công khai kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, gửi kết quả về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Với mục tiêu hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, tại Ngày 27/8/2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND.

Theo đó, giai đoạn 2019 – 2020 hướng tới mục tiêu và chỉ tiêu: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.

Từng bước phấn đấu hoàn thiện, duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, 4, tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; Cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã công khai thông tin đầy đủ theo quy định; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Cùng với đó, 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã được gửi, nhận văn bản điện tử với bộ, ngành, cơ quan trung ương thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố (nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Thành phố); tối thiểu 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc của Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. Ứng dụng họp trực tuyến từng bước thay thế họp truyền thống tại các Sở, ban, ngành, ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và cấp xã.

Giai đoạn 2021 – 2025: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; duy trì 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trừ các thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu); tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trần Vũ

Nguồn :