M
11:40 | 17/05/2018

70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Hà Nội lá cờ đầu làm theo lời Bác

Bác Hồ đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”. Trong suốt 70 năm qua, từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta đã không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Bác trong từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 70  năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng thiết thực.

ha noi la co dau lam theo loi bac Ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
ha noi la co dau lam theo loi bac Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước

Trong cuộc kháng khiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Bác đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào “Tuần lễ vàng”, “Bình dân học vụ”, vận động “Đời sống mới”, Quỹ Độc Lập, Quỹ đảm vụ quốc phòng… đến phong trào thi đua xây dựng đời sống mới, phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp như: “Thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm, để dành lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu”, thi đua với tình thần “ruộng đất là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương, “Thi đua đóng thuê nông nghiệp”, …

ha noi la co dau lam theo loi bac
LĐLĐ Thành phố Hà Nội thiết thực thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo

Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành, các giới đã được tổ chức, điển hình là phong trào “Sóng Duyên hải”, “Gió Đại phong”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… Các phong trào thi đua đã tạo nên động lực to lớn, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng và thống nhất, Đảng ta tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào Thi đua yêu nước, hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội”.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt là từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào được phát động có hiệu quả thiết thực như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Vì trường Sa thân yêu”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, … và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phong trào thi đua yêu nước trong 70 năm qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Thủ đô Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm

Sinh thời Bác Hồ đã nói: “Thi đua khen thưởng là động lực của sự phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, vì vậy thi đua khen thưởng phải tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền sâu rộng lời kêu gọi của Bác.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ Thành phố triển khai, phát động đã đi vào chiều sâu và có chuyển biến về chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công việc, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt, vào tối ngày 2/6, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.Theo đó, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”.

Chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến gồm 3 chương với các nội dung: Mạch nguồn yêu nước: nhấn mạnh vai trò, vị trí của Hà Nội với ý nghĩa khởi xướng và lan tỏa, hội tụ tinh thần yêu nước từ trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và bối cảnh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; Vượt qua gian khó: trong hai cuộc kháng chiến, Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua yêu nước; Vững bước đi lên: Thủ đô Hà Nội với nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực đời sống xã hội và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển chung của đất nước; đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Chương trình sẽ diễn ra vào 08h30 ngày 02/06/2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – truyền hình Hà Nội.

Bảo Thoa

Nguồn :