M
11:12 | 22/09/2019

Hà Nội: Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02 huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5054/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.  

ha noi duyet chi gioi duong do tuyen duong dh02 huyen hoai duc Sớm hoàn thiện Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
ha noi duyet chi gioi duong do tuyen duong dh02 huyen hoai duc Quy hoạch phải thể hiện được tầm nhìn chiến lược
ha noi duyet chi gioi duong do tuyen duong dh02 huyen hoai duc Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt

Theo Quyết định này, điểm đầu tuyến tại điểm giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2-tuyến số 1 và điểm cuối tuyến tại vị trí nối với tuyến đường phía nam Khu đô thị Nam Quốc lộ 32.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,62km thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Hướng tuyến đường xác định phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị S2 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đây là đường cấp khu vực (loại đường chính khu vực). Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: B=30m, gồm hai lòng đường xe chạy 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè đường hai bên rộng 2x5m.

ha noi duyet chi gioi duong do tuyen duong dh02 huyen hoai duc
Giao thông ở huyện Hoài Đức đã thay đổi nhiều trong mấy năm gần đây. (Ảnh: PH)

Các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch xác định là giao bằng. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể theo các đồ án Quy hoạch chi tiết, dự án hai bên đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Thượng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

H.P

Nguồn :