M
16:53 | 12/07/2018

Gia Lâm phấn đấu đạt huyện nông thôn mới

Ngày 12/7, Ban chấp hành đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 13 khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

gia lam phan dau duoc cong nhan huyen nong thon moi Biểu dương 88 gia đình CNVCLĐ và 95 tập thể, cá nhân Giỏi việc nước, đảm việc nhà
gia lam phan dau duoc cong nhan huyen nong thon moi Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm
gia lam phan dau duoc cong nhan huyen nong thon moi Huyện Gia Lâm phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế-xã hội của huyện Gia Lâm được duy trì ổn định. Về kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý tăng 10,41% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: công nghiệp, xây dựng tăng 9,20%; thương mại, dịch vụ tăng 16,13%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm 1,20%.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện. Đến nay toàn huyện đã có 20/20 xã được công nhận xã nông thôn mới; huyện Gia Lâm đạt 8/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Huyện đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12; công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn kịp thời; công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm.

gia lam phan dau duoc cong nhan huyen nong thon moi
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt chủ trì hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia lâm đề ra mục tiêu chủ động huy động mọi nguồn lực để đầu tư khai thác tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bược chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân nhân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Toàn huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt, phấn đấu mỗi xã hoàn thành 1 - 2 tiêu chí cơ bản đạt, 2 xã Đa Tốn và Yên Viên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Huyện Gia Lâm phấn đấu được công nhân huyện nông thôn mới.

Về xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018"; quan tâm phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Đặc biệt, huyện cần giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng thời đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.

Nguồn :