M
13:33 | 28/05/2018

EVNNPC đi đầu trong công tác an toàn lao động

Cùng với đảm bảo tuyệt đối việc truyền tải và cung cấp điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) còn đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn lao động, an toàn phóng chống cháy, nổ (ATLĐ), (ATCN), coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chính làm tốt công tác này, mà những năm qua, đặc biệt là năm 2017, tất cả các đơn vị thuộc EVNNPC là rất tốt công tác này. Nhờ đó, EVNNPC là một trong những đơn vị được EVN đánh giá cao về ATLĐ-PCCN.  

evnnpc di dau trong cong tac an toan lao dong EVNNPC tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn vận hành, cung cấp điện
evnnpc di dau trong cong tac an toan lao dong EVNNPC phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018
evnnpc di dau trong cong tac an toan lao dong EVNNPC: Diễn tập chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra

Theo EVNNPC, để nâng cao hiệu quả công tác an toàn, năm 2017, Tổng công ty giao định mức kế hoạch chi phí trang bị an toàn tách riêng khỏi định mức vật liệu, dụng cụ khác và hướng dẫn chi tiết thực hiện cho các đơn vị theo quyết định số 180/QĐ-EVNNPC và được cụ thể bằng các quyết định giao kế hoạch chi phí SX- KD năm 2017 cho từng đơn vị. Theo đó, đa số các đơn vị thực hiện tốt chi phí kế hoạch an toàn theo hướng dẫn tại QĐ 180/QĐ-EVNNPC, trong đó chú trọng công tác mua sắm trang thiết bị, dụng cụ an toàn để trang cấp cho người lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động khi thực hiện công việc trên lưới điện và các nội dung về ATLĐ để nâng cao chất lượng vệ sinh lao động.

evnnpc di dau trong cong tac an toan lao dong
Ngoài đảm bảo an toàn truyền tải điện, cung cấp điện, EVNNPC đặc biệt chú trọng đến công tác ATLĐ- PCCN.

Đồng thời, thực hiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc huấn luyện kiểm tra quản trị an toàn điện (QTATĐ) định kỳ cho 22.000 lượt CBCNV; Tổng công ty trực tiếp bồi huấn QTATĐ cho 32 lớp CBCNV bậc an toàn 5/5: Bồi huấn QTATĐ, hướng dẫn thực hiện PTT, PCT, LCT, PA TCTCT&BPAT (4.800 CBCNV có bậc AT: 5/5); phối hợp với Trường cao đẳng nghề điện thực hiện kiểm tra sát hạch cho 128 cán bộ quản lý, cán bộ an toàn bổ nhiệm mới, thay đổi vị trí công tác; Tham gia dự lớp tập huấn kiểm tra viên điện lực do Cục điều tiết Điện lực tổ chức.

Bằng những hành động cụ thể và cách làm bài bản, năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ để xảy ra 02 vụ tai nạn lao động điện, làm bị thương nhẹ 02 người; Các vụ tai nạn được thống kê, khai báo, điều tra và thông báo rút kinh nghiệm theo qui định; Qua thống kê theo dõi, chúng ta nhận thấy, số vụ TNLĐ và số người bị TNLĐ năm 2017 giảm hẳn so với năm 2016 và năm 2015; đặc biệt không để xảy ra TNLĐ nặng và chết người. Việc thực hiện công tác PCCC đã đáp ứng được các yêu cầu của các đơn vị cảnh sát PCCC địa phương, được Cục cảnh sát PCCC kiểm tra, đánh giá và ghi nhận công tác triển khai thực hiện tại các đơn vị thể hiện tại các biên bản kiểm tra của các đơn vị PCCC chuyên nghiệp. Hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ&PCCN lần thứ nhất, Toàn tổng công ty được Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố khen thưởng: Với 42 Đơn vị, và 157 cá nhân.Các tồn tại, khiếm khuyết trong công tác PCCC đã được các đơn vị nhanh chóng khắc phục, kết quả năm 2017 NPC không để xảy ra cháy nổ do lỗi chủ quan.

Với khẩu hệu: “Hãy hành động để an toàn lao động là hạnh phúc của mỗi nhà, mỗi người” - để đạt được những kết quả trong công tác ATLĐ- PCCN trong năm 2017, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo EVNNPC, phải kể đến Tổng công ty đã làm rất tốt công tác tuyên truyền để mỗi công ty thành viên, mỗi công nhân lao động hiểu rõ hơn tầm quan trọng của công tác ATLĐ-PCCN để từ đó biết tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ tài sản nhà nước. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác PCCN và ATLĐ, năm 2018 EVNNPC đưa các tiêu chí này vào danh sách thi đua đối với các đơn vị thành viên. Theo lãnh đạo EVNNPC, cùng với nâng cao năng suất lao động, giá trị sản xuất- kinh doanh thì bảo đảm an toàn lao động và phòng cháy nổ là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng. EVNNPC không bao giờ lơi là các khâu này.

L.Hà- M.Phương

Nguồn :