M
15:37 | 12/07/2018

Điểm thi trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phân tích phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo các khối thi truyền thống. Theo đó, điểm trung bình các khối, gồm: Khối A: 15,83 điểm; khối A1: 15,24 điểm; khối B: 15,36 điểm;  khối C: 15,61 điểm; khối D: 15,28 điểm; khối C01: 16,48 điểm.

muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15 Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Không còn “mưa” điểm 10
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15 Đề thi THPT Quốc gia 2018 có tính phân loại, phân hóa rõ ràng
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15 Chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018

Đối với các môn thi, bài thi: Dạng phổ điểm của tất cả các môn thi, bài thi đều tiệm cận gần với phân phối chuẩn. Điểm trung bình và trung vị của các môn gần như nhau. Điểm thi có sự phân hóa cao, điều này tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.

Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Địa lí có điểm trung bình trong khoảng (5, 6). Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh có điểm trung bình trong khoảng (4, 5). Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Địa lí, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình đều trên 50%.

Đối với một số khối thi (A, A1, B, C, C01, D): Tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau. Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017. Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.

Phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo các khối thi truyền thống cụ thể như sau:

muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15

muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15

muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15
muc diem trung binh cua cac khoi xet tuyen dai hoc hau het la 15

Nguồn :