M
11:30 | 21/07/2018

Hà Nội:

Đi đầu trong phát triển tổ chức cơ sở Đảng

Nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong các cơ quan, đơn vị, trong khối trường học, đặc biệt là các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mà trong 10 năm qua, Hà Nội luôn là điểm sáng về thu hút đầu tư.

nang cao chat luong hoat dong to chuc co so dang Hà Nội: Thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh
nang cao chat luong hoat dong to chuc co so dang Kỳ cuối: Kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội sáng ngày 20/7.

nang cao chat luong hoat dong to chuc co so dang
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Sau 5 năm thực hiện, toàn Đảng bộ đã thành lập mới 856/1036 tổ chức đảng (đạt 88,15% chỉ tiêu Nghị quyết), phát triển được 5.964 đảng viên mới.

Với tinh thần hướng về cơ sở, Thành ủy Hà Nội đã ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013 về “Kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tồn tại từ nhiều năm.

Kết quả sau khi thực hiện Đề án, toàn Thành phố đã giảm trên 2 nghìn thôn, tổ dân phố; chia tách, sáp nhập các chi bộ thôn, tổ dân phố để thành lập 503 chi bộ thôn, tổ dân phố và 24 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn, qua đó, giảm 985 chi bộ và gần 5 nghìn cán bộ.

Đặc biệt, nhằm xây dựng TCCSĐ và hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với củng cố cơ sở đảng yếu kém, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, tiến hành rà soát trên toàn Thành phố, chỉ ra 86 TCCSĐ có nội dung cần quan tâm củng cố và có 326 vụ việc phức tạp. Trong một thời gian ngắn (tính đến hết năm 2017), có 148/326 (45,4%) vụ việc phức tạp được giải quyết; 75/86 TCCSĐ được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đến nay, 100% cán bộ chủ chốt từ Thành phố đến quận, huyện, thị đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng đạt 94,9% và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 98,5%...

Về kết quả 6 tháng thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, điểm nổi bật, Thành ủy đã triển khai lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cho 144 học viên; tổ chức các hội thảo khoa học lấy ý kiến xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đặc biệt là ban hành và triển khai Chương trình số 20-CTr/TU về nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố.

Ngoài ra, Thành ủy cũng ban hành và triển khai từ ngày 1/7/2018 Quyết định số 3814-QĐ/TU Quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng tháng.

Về tiến độ triển khai xây dựng các đề tài, đề án, chuyên đề, đến nay, đã có 8 đề tài khoa học, đề tài, đề án chuyên đề được triển khai, như: Đề tài khoa học cấp thành phố “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới”; Đề án “Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

nang cao chat luong hoat dong to chuc co so dang
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Thành ủy cho 11 tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn là nhiệm vụ cốt lõi, liên tục trong các nhiệm kỳ gần đây. Thành ủy triển khai Nghị quyết 22 của Trung ương gắn với nhiệm vụ này bằng tinh thần chỉ đạo kiên trì, quyết liệt, sáng tạo.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCCSĐ trong các cơ quan, đơn vị, trong khối trường học, đặc biệt là các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nhờ đó, trong 10 năm qua, Hà Nội luôn là điểm sáng về thu hút đầu tư, hiện nay toàn Thành phố có trên 230 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng cần tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW gắn với Chương trình 01 của Thành ủy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, củng cố cơ sở đảng yếu kém, đảm bảo phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt Quyết định 2200-QĐ/TU về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân”, bởi nếu đối thoại tốt thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết, cái chính là phải năng động, sáng tạo, quyết tâm tìm giải pháp để thực hiện. Đồng chí Đào Đức Toàn dẫn chứng, khó như việc dồn điền đổi thửa, Thành phố quyết tâm chỉ đạo thực hiện vẫn thành công, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực, đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nguồn :