M
08:45 | 10/02/2019

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Vừa qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký văn bản số 38/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố đề nghị đẩy mạnh hoạt  động tuyên truyền phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô.  

day manh tuyen truyen phong chong cac hanh vi bao luc tren dia ban thu do Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tệ nạn mại dâm trong CNVCLĐ
day manh tuyen truyen phong chong cac hanh vi bao luc tren dia ban thu do Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
day manh tuyen truyen phong chong cac hanh vi bao luc tren dia ban thu do Ưu tiên các chính sách về ATLĐ cho khu vực không có quan hệ lao động

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn Thành phố triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ. Trước hết, các cấp công đoàn Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền về phòng chống HIVAIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”… tới các CĐCS và 100% CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đặc biệt là người lao động các khu công nghiệp và chế xuất. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phải thiết thực, đa dạng hóa nội dung và hình thức; chú trọng đẩy mạnh phòng, chống hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô.

Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố cần tiếp tục triển khai sâu rộng và nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 522 và Quyết định số 1655 của UBND Thành phố Hà Nội).

day manh tuyen truyen phong chong cac hanh vi bao luc tren dia ban thu do
LĐLĐ huyện Thanh Oai tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ năm 2018. Ảnh minh họa.

LĐLĐ Thành phố khuyến khích các tổ chức công đoàn trên địa bàn Thành phố (nhất là khu công nghiệp, chế xuất…) lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực gắn với thực tiễn của từng đơn vị, chú trọng gắn với cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” đồng thời tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình thực hiện tốt, những kết quả thiết thực mà việc thực hiện đem lại.

LĐLĐ Thành phố cho biết, các nhiệm vụ nói trên được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 123-KH/BTGTU ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ứng xử văn hóa và đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2018-2020.

Các nhiệm vụ nói trên của tổ chức công đoàn Thủ đô cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Thành ủy với mục tiêu tạo sự chuyển biến thực chất về ứng xử văn hóa, kiềm chế và từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng bạo lực trên địa bàn Thủ đô nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy hệ giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long- Hà Nội, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo động lực tích cực cho phát triển kinh tế Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặc biệt, các nhiệm vụ này nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác và sự vào cuộc của các cấp công đoàn Thủ đô trong phát huy giá trị văn hóa ứng xử của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước hình thành hệ giá trị sống và văn hóa mới thích ứng với thời đại hiện nay.

Vì vậy, LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố theo quy định.

Phạm Diệp

Nguồn :