M
TIN MỚI NHẬN

Tag: nếp sống văn hóa công nghiệp -

Phấn đấu trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

11:32 | 16/02/2021

(LĐTĐ) Phấn đấu có trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; 60% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa/ tổng số đơn vị đăng ký- đây là một trong số các chỉ tiêu đặt ra cho chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn Thủ đô năm 2021.

Gần 90% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

18:34 | 12/06/2019

(LĐTĐ) Nhờ các cấp công đoàn tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đăng ký phấn đấu nên trong năm vừa qua, toàn thành phố có 84,9% công đoàn cơ sở (CĐCS) đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, trong đó có 84,43% số CĐCS đăng ký đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, 89,3% số CNVCLĐ đăng ký đã đạt tiêu chuẩn.  

Lan tỏa nếp sống văn minh

14:38 | 16/04/2019

(LĐTĐ) Với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp”, đẩy mạnh tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội đã tạo ra những thay đổi tích cực trong ý thức và hành động của đông đảo công nhân lao động (CNLĐ). Qua đó, từng bước xây dựng và hình thành những chuẩn mực văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống tốt đẹp của Thủ đô và đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô

08:45 | 10/02/2019

(LĐTĐ) Vừa qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký văn bản số 38/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố đề nghị đẩy mạnh hoạt  động tuyên truyền phòng, chống các hành vi bạo lực trên địa bàn Thủ đô.  

Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”

08:26 | 31/03/2017

LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ được các cấp CĐ Thủ đô liên tục duy trì và  phát triển.  

Đẩy mạnh nếp sống văn hóa công nghiệp

10:17 | 12/04/2016

Vừa qua, tại Hội nghị Người lao động năm 2016 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Công đoàn Công ty đã thể hiện quyết tâm  đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp và nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây cũng là mục tiêu quan trọng hàng đầu, trong 5 mục tiêu mà Urenco đặt ra trong năm 2016.

    Trước         Sau