M
15:42 | 26/12/2019

Đẩy mạnh tuyên truyền, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền của các cấp, các ngành, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế xã hội năm 2019 đạt kết quả tích cực, hoàn thành chỉ tiêu mà Thành phố đề ra.

B.D

Nguồn :