M
10:44 | 06/07/2018

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XV:

Đáp ứng nguyện vọng của cử tri

Diễn ra trong thời gian ngắn, song Kỳ họp thứ sáu HĐNDTP Hà Nội được đánh giá là khoa học, hiệu quả đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cử tri Thủ đô.

tin nhap 20180706082140 ​Điều chỉnh hàng loạt mức phân bổ chi ngân sách
tin nhap 20180706082140 ​Thông qua Nghị quyết về việc quản lý, sử dụng tài sản công

130 công việc đã được triển khai

Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND Thành phố (TP) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà khẳng định: 6 tháng đầu năm 2018, HĐND TP đã tiếp tục tập trung chỉ đạo chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác của TP “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, ngay đầu năm, Thường trực HĐND TP đã ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 4/1/2018 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND trong năm 2018, cụ thể hóa theo danh mục 252 công việc trọng tâm. Trong 6 tháng, 130 công việc đã được triển khai, cơ bản đều theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ TP, HĐND TP đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

tin nhap 20180706082140
Toàn cảnh phiên họp

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, giám sát, khảo sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời. Đặc biệt HĐND TP đã vào cuộc một cách tích cực, chủ động để cùng với các cơ quan chức năng xem xét ban hành nhiều cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và tình hình dân sinh bức xúc, góp phần vào việc triển khai nhanh, thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm của Thường trực HĐND và UBND TP, phiên giải trình đầu năm 2018 về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn TP được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm. Phiên giải trình được kết nối trực tuyến tới 30 quận, huyện, thị xã với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu.

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XV lần này đã thảo luận, xem xét nhiều nội dungquan trọng. Đó là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của TP; HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo và 3 nghị quyết thường kỳ; 2 báo cáo và 7 nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của TP và đời sống dân sinh như: Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội; cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án chương trình sữa học đường; mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP…

HĐND TP tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Tại kỳ họp, HĐND dành 1 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Điểm mới của phiên chất là để các cơ quan được chất vấn có thời gian tổ chức thực hiện kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 5; kỳ họp thứ 6 này HĐND TP không tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 5 mà dành thời gian chất vấn các nhóm vấn đề mới.

Cử tri theo dõi, đánh giá cao chất lượng, hiệu quả của phiên giải trình, nhất là về thái độ, tác phong, nề nếp của bộ phận cán bộ, công chức tiếp xúc với người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp thu các kết luận để giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành. Ngay sau phiên giải trình những hiệu ứng tích cực đã được thể hiện rõ nét; được UBND TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tới Thường trực HĐND TP.

Thực hiện 25 cuộc giám sát, khảo sát

Cũng theo theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND TP ngày càng hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn. Mỗi cuộc giám sát của các Ban HĐND TP đều được chuẩn bị kỹ nội dung chương trình, tổng hợp đầy đủ tài liệu liên quan, số liệu cụ thể để cung cấp cho các thành viên.

Trong quá trình giám sát, đoàn giám sát của HĐND TP đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị và kiến nghị, yêu cầu thực hiện những nội dung nhằm giải quyết tồn tại, hạn chế. Các Ban đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm; đã thực hiện 14 cuộc giám sát, 11 cuộc khảo sát. Các Tổ đại biểu HĐND TP hoạt động có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác giám sát – nét mới, nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND TP đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong các ngày từ 11 đến 19/6/2018 đảm bảo đúng quy định, với tổng số 30 cuộc tiếp xúc, tiếp thu 227 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan.

Thường trực cũng đã chủ trì, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP”, với sự tham dự của 330 đại biểu và đông đảo cử tri trên địa bàn 14 quận, huyện; đã tổng hợp đầy đủ và chuyển đến UBND TP 39 kiến nghị của cử tri các địa phương để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả của hội nghị cho thấy Thường trực HĐND TP lựa chọn đúng, trúng nội dung tiếp xúc công tác quản lý nhà chung cư là vấn đề được cử tri, nhân dân rất quan tâm thời gian qua.

Đồng thời, thực hiện Quy chế tiếp công dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND TP đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân TP đối với 5 vụ việc đơn thư. Đến nay, các vụ việc đã cơ bản hoàn thành hoặc đang trong thời hạn giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Có 213 lượt đại biểu HĐND TP đã tiến hành tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 30 quận, huỵện, thị xã.

Tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Thường trực HĐND TP sẽ tập trung thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP và từng địa phương, hoàn thành chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND TP năm 2018.

tin nhap 20180706082140
Hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư mở rộng và chỉnh trang (ảnh đoạn đường Nguyễn Chí Thanh được mở rộng đẹp và thông thoáng)

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các kỳ họp của HĐND TP; chủ động sớm trong công tác chuẩn bị kỳ họp thường kỳ cuối năm, đặc biệt là nội dung lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đặc biệt HĐND TP chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về lĩnh vực kinh tế - ngân sách.Đồng thời HĐND TP sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ.

Các Ban, Tổ đại biểu HĐND TP triển khai chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND TP, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND TP.

Ngoài ra HĐND TP sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội; tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2016 - 2020; triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án thí điểm chính quyền đô thị.Tiếp tục duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với chủ đề năm công tác là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Hà Nội bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở và đã đạt được những kết quả tích cực.

Song bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm, Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng, kỳ họp này thể hiện chủ quan, hài lòng với những kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khả thi, đưa nghị quyết vào cuộc sống để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018.

Do đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, hợp nhất các cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, văn phòng HĐND TP theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo của Thành ủy. Triển khai quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan văn phòng...

Phát triển kinh tế nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch

Báo cáo về tình tình kinh tế- xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tổng hợp kết quả đạt được cả năm 2017 cho thấy những nhận định, đánh giá đã báo cáo HĐND Thành phố cơ bản phù hợp, trong đó, có thêm 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nâng tổng số lên 7/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch (đã báo cáo 6/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nay thêm chỉ tiêu giảm hộ nghèo.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 7,07% theo phương pháp tính mới, cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 là 6,64%. Trong đó, các nhóm ngành tăng cao hơn so cùng kỳ. Cụ thể, dịch vụ tăng 7,04%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,72%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực, chỉ số sản xuuất công nghiệp ước tăng 8%, cao hơn mức 6,07% so cùng kỳ… Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay. Giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn so cùng kỳ (khoảng 2,24- 2,24%; cùng kỳ là 3,86%).

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. Thành phố đã thông qua đơn giản hóa đối với 61 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước. Hà Nội là tỉnh/thành đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công. Ngành du lịch tiếp tục tăng mạnh do thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Đáng chú ý, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo toàn diện.

Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 13/63 (tăng 1 bậc); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc). Tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 17/6/2018. Tổng vổn đầu tư xã hội ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 9,4%; lũy kế đến nay có 4.325 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 27,94 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 15,4 tỷ USD.

Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 60 dự án, tổng mức đầu tư ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, giảm 38% về số dự án nhưng tăng 19% về vốn; có 15 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng. Đối với các dự án theo hình thức PPP, đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 dự án, nâng tổng sổ dự án đầu tư theo hình thức PPP đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28,4 nghìn tỷ đồng.

Ước tính trong 6 tháng đã có 12,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đãng ký 124 nghìn tỷ đồng, giảm 3% về số lượng nhưng tăng 31 % về vốn so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất, các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đẩu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao.

Thực hiện quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điểu hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; đẩy nhanh tiên độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chỉ chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài…

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội sáng nay (5/7), ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội cho biết, thành phố vay lại hơn 200 tỷ đồng để trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân. Nguồn vốn để trả nợ trích từ ngân sách thành phố bố trí hàng năm theo kế hoạch. Theo đó, giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ yên, tương đương gần 226 tỷ VNĐ với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại.

Tổng giá trị trả nợ bao gồm cả gốc và lãi là gần 1,14 tỷ yên, tương đương gần 237 tỷ đồng.Trong đó, giá trị vay lại với gói thầu số 1 là hơn 756 triệu yên, tương đương hơn 157 tỷ đồng. Tổng giá trị trả nợ là hơn 164 tỷ đồng. Thời hạn trả nợ gốc vào ngày 20/3 và 20/9 hàng năm, bắt đầu tử ngày 20/3/2023. Giá trị vay lại với gói thầu số 3 là hơn 68 tỷ đồng với thời hạn trả nợ là 30 năm và lãi suất cho vay tương tự như với gói thầu số 1.

Xuân Sinh – Nguyễn Công

Nguồn :