M
16:42 | 05/07/2018

​Điều chỉnh hàng loạt mức phân bổ chi ngân sách

Chiều nay (5/7), với 99/102 số đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 97,06%, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách của TP giai đoạn 2017 - 2020.

dieu chinh hang loat muc phan bo chi ngan sach Thông qua Nghị quyết về kinh tế - xã hội cuối năm 2018
dieu chinh hang loat muc phan bo chi ngan sach Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng để trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân
dieu chinh hang loat muc phan bo chi ngan sach Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 120.062 tỷ đồng

Cụ thể, Nghị quyết điều chỉnh tăng mức phân bổ chi ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể và định mức phân bổ chi khác của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên của TP tăng thêm 12 triệu đồng/biên chế/năm.

dieu chinh hang loat muc phan bo chi ngan sach
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách của TP giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, các Đơn vị dự toán cấp 1 được điều chỉnh lên mức từ 65 triệu - 67 triệu đồng/biên chế/năm; Đơn vị dự toán cấp 2 ở mức từ 62 triệu - 64 triệu đồng/biên chế/năm; Các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp phụ nữ TP, Hội Cựu Chiến binh TP, Hội Nông dân TP và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội được tăng lên 79 triệu đồng/biên chế/năm; Cơ quan điều hành chung thuộc Thành ủy, Văn phòng UBND - HĐND TP, Ủy ban MTTQ lên mức 85 triệu đồng/biên chế/năm.

Ở cấp cấp quận, huyện, thị xã, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan điều hành chung sẽ có mức mới trong khoảng từ 62 triệu - 77 triệu đồng/biên chế/năm; Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên điều chỉnh từ 45 triệu - 57 triệu đồng/biên chế/năm. Mức khoán chi hoạt động cấp xã cũng được tăng từ 40 triệu - 52 triệu đồng/biên chế/năm.

Ngoài ra, Nghị quyết còn bổ sung mức chi ngân sách chi thường xuyên đối với giáo dục thường xuyên cùng giáo dục nghề phổ thông ở mức 3.520.000 đồng/học viên/năm và 790.000 đồng/học sinh/năm.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8/2018. Riêng định mức đối với giáo dục nghề phổ thông cấp trung học phổ thông được áp dụng từ năm học 2018 - 2019.

Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, nguồn kinh phí để thực hiện những điều chỉnh trên sẽ do ngân sách nhà nước các cấp đảm bảo theo phân cấp, ngân sách TP bổ sung cân đối cho các quận, huyện, thị xã thiếu nguồn. Đối với việc bổ sung định mức cho giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề phổ thông sẽ do ngân sách cấp quận, huyện, thị xã đảm bảo.

Nguồn :