M
17:32 | 24/02/2020

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ

(LĐTĐ) Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, thời gian qua, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị lớn đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận.    

dai hoi cac chi bo dang bo bo phan la dot sinh hoat chinh tri dan chu Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
dai hoi cac chi bo dang bo bo phan la dot sinh hoat chinh tri dan chu Quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân
dai hoi cac chi bo dang bo bo phan la dot sinh hoat chinh tri dan chu Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Để hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố và việc thực hiện tại các Chi bộ trực thuộc, phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Bá Vĩnh-  Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Phóng viên: Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Để việc tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận  được thành công, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Xác định Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025  là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, là dịp để củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy và cán bộ ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận cũng như Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố, vì vậy, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội một cách chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ, đúng quy trình, công tác chuẩn bị được chi tiết, bài bản.

dai hoi cac chi bo dang bo bo phan la dot sinh hoat chinh tri dan chu
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Báo Lao động Thủ đô lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022

Cụ thể, từ tháng 10/2019,  Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch số 42- KH/ĐUCQ ngày 8/10/2019 chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội  lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện, công tác tuyên truyền  để triển khai tới các Chi bộ, trực thuộc, đảng bộ bộ phận. Cùng đó, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố quyết định thành lập 3 tổ giúp việc của Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố (Tổ Văn kiện, Tổ nhân sự và Tổ tuyên truyền, phục vụ Đại hội) để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị cho Đại hội.

Trong Kế hoạch, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố nêu rõ: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực.”.

Đặc biệt, Đảng ủy Cơ quan thành lập 02 tổ công tác chỉ đạo đại hội do đồng chí Bí thư và Phó Bí thư đảng ủy cơ quan làm tổ trưởng để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian. Các đoàn công tác cũng có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc. Cùng đó, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn, chỉ đạo Chi bộ Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đại hội điểm để từ đó có căn cứ đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, cụ thể, sâu sắc giúp các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt hơn Đại hội chi bộ ở đơn vị mình.

Phóng viên: Với sự chỉ đạo sát sao, tích cực và bài bản như trên, đến thời điểm hiện nay, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ đơn vị mình. Xin đồng chí đánh giá sơ bộ về những kết quả đã đạt được của các Đại hội?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Tính đến ngày 22/1/2020, đã có 18/18 chi bộ tổ chức thành công Đại hội đảm bảo đúng nội dung, chương trình, chất lương; có 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức thành công Đại hội, từ đó Đảng ủy bộ phận Cung Văn hóa đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 22/1/2020  đảm bảo đúng nội dung, chương trình, chất lượng.  

dai hoi cac chi bo dang bo bo phan la dot sinh hoat chinh tri dan chu
Đại hội Chi bộ Báo Lao động Thủ đô lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022 được lựa chọn là Đại hội điểm  của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố

Có thể đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của các đơn vị được tiến hành công phu, nghiêm túc. Chất lượng của các Đại hội chi bộ đã đảm bảo yêu cầu đề ra, từ khâu trang trí, khánh tiết, điều hành của đoàn Chủ tịch, nội dung báo cáo chính trị, đến việc bầu cử các chức vụ chủ chốt tại Đại hội.

Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã bầu 24 Bí thư chi bộ, 01 Bí thư Đảng ủy bộ phận; bầu  01 phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, bầu 12 phó Bí thư chi bộ, bầu 08 cấp ủy viên. Các chi bộ cũng đã bầu 106 đại biểu chính thức và 21 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.  Có thể khẳng định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn đối với các chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Phóng viên: Thành công của các Đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Xin đồng chí cho biết đôi nét về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tới thời điểm hiện này?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Đến nay, công tác  chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn tất. Các tổ công tác đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là vấn đề nhân sự: Tổ Nhân sự đã tham mưu các đề án nhân sự cụ thể Ban chấp hành Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan, đảm bảo đủ số lượng Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra theo quy định. Các Văn kiện Đại hội đã hoàn chỉnh khâu cuối cùng. Công tác khánh tiết được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, trong suốt quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, Đảng bộ Cơ quan luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của tập thể Ban thường vụ và tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 2 của Đảng bộ Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025  sẽ  được tổ chức cả ngày 28/2/2020 với sự tham gia của 120  đại biểu chính thức và 97 đại biểu khách mời. Hy vọng với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đại biểu tới dự Đại hội sẽ đem đến cho Đại hội một niềm tin, một khí thế mới và Đại hội sẽ thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

                                                 Phạm Diệp (thực hiện)

Nguồn :