M
17:38 | 10/01/2019

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

(LĐTĐ) Sáng nay, 10/1/2019, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  

tong ket cong tac xay dung dang nam 2018 Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
tong ket cong tac xay dung dang nam 2018 Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
tong ket cong tac xay dung dang nam 2018 Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tới dự. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; Đảng ủy cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện đạt kết quả toàn diện mọi nhiệm vụ công tác.

tong ket cong tac xay dung dang nam 2018
Đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất, tích cực trong lao động, sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố còn lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thể hiện trên các nội dung: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết chính trị nội bộ; công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, chú trọng.

Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan đã đề nghị Đảng ủy Khối xem xét quyết định kết nạp đảng cho 10 quần chúng ưu tú (đạt 111%), chuyển đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị, cử 13 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Cũng trong năm qua, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể: Đảng ủy cơ quan đã tiến hành kiểm tra 04 Chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận, UBKT Đảng ủy cơ quan tiến hành kiểm tra 06 chi bộ… góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật Đảng. Cụ thể: Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tong ket cong tac xay dung dang nam 2018
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đạt được năm 2018.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phùng Khải Lợi đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, Đại hội XVI CĐ Thành phố vào chương trình công tác Đảng để tổ chức thực hiện thắng lợi.

Bên cạnh đó, đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc cần triển khai, hướng dẫn và giám sát việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đăng ký mô hình Dân vận khéo kết hợp thực hiện năm dân vận chính quyền, hướng tới việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở và doanh nghiệp; quan tâm thực hiện cải cách hành chính trong Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Phùng Khải Lợi cho biết, trên cơ sở Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, mới đây Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu vì vậy đồng chí đề các cấp ủy Đảng cơ quan LĐLĐ Thành phố cần triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

tong ket cong tac xay dung dang nam 2018
Đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội trao Giấy khen cho các chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tong ket cong tac xay dung dang nam 2018
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ năm 2019 như: tập trung nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi còn khó khăn về đời sống, việc làm; quán triệt sâu rộng và xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp; nêu cao vai trò của người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn năm 2019 nhất là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam; phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đặc biệt, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng chương trình kế hoạch, chuyên đề sinh hoạt bám sát với kế hoạch công tác năm, phấn đấu mỗi chi bộ, đảng bộ có ít nhất 2 chủ đề chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 4 chi bộ, đảng bộ bộ phận và 36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giới thiệu những nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua học tập Nghị quyết, đã giúp cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố nâng cao nhận thức, hiểu đúng, đầy đủ hơn về kết luận, quy định, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; từ đó góp phần định hướng dư luận và thực hiện trách nhiệm của bản thân trong thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đề nghị, sau hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết trong ban hành các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Phạm Diệp

Nguồn :