M
18:24 | 17/08/2019

Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

(LĐTĐ) Chiều 16/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung quan trọng trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.  

quan triet chi thi so 35 cttw va noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
quan triet chi thi so 35 cttw va noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
quan triet chi thi so 35 cttw va noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin những nội dung chính của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

quan triet chi thi so 35 cttw va noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii
Đồng chí Đào Tiến Dũng- Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin tại hội nghị

Đồng chí Đào Tiến Dũng cũng cho biết, Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII còn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị 10 lần này, Ban Chấp hành Trung ương cũng nghe báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã chỉ đạo và giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến nay; nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Đào Tiến Dũng đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề như: Nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp; Chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy (tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình nhân sự, thực hiện bầu cử); Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; Thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, Trung ương đã quán triệt, trong thời gian từ nay tiến tới Đại hội, mỗi đảng viên, chi bộ phải tiến hành song song hai nhiệm vụ quan trọng, vừa đảm bảo chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội vừa không sao nhãng nhiệm vụ chuyên môn của mình. Truyền đạt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XII tới các đại biểu, đồng chí Đào Tiến Dũng nhấn mạnh: Tất cả những nội dung trong bài phát biểu này đều xoay quanh công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra thành công tốt đẹp.

quan triet chi thi so 35 cttw va noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii
Các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc

Phát biểu kết luận Hội nghị học tập quán triệt lần này, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, đầy đủ của hơn 200 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời đồng chí cũng cho biết, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội chọn làm Đại hội điểm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt cho Đại hội, gắn việc quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW với các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được thực hiện nghiêm túc, gấp rút và hiệu quả.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK ngày 16/01/2019, Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về “nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy TCCS Đảng”. Theo đó cần phát huy và nâng cao vai trò của chủ thể giám sát, tiến hành đánh giá và xây dựng báo cáo gửi về Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt, phải thực hiện tốt các chuyên đề công tác theo Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan đã triển khai, chú trọng đến sinh hoạt chuyên đề quý III, quý IV, gắn sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ để đảm bảo tính khoa học. Ngoài ra, các chi bộ, đảng bộ bộ phận cũng cần chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ, xem xét giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh.

P.Diệp

Nguồn :