M
08:05 | 20/02/2018

Đã có gần 90% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, ngay từ cuối tháng 11/2017, UBND Thành phố và LĐLĐ Thành phố đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 237/HD-UBND-LĐLĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức (CBCC,VC) và Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2018.

da co gan 90 co quan don vi to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Xây dựng báo Lao động Thủ đô không ngừng phát triển
da co gan 90 co quan don vi to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Các cấp chính quyền và công đoàn thành phố phối hợp vì người lao động
da co gan 90 co quan don vi to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc Trên 68,2% đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động

Kết quả, tính đến 05/02/2018, đã có 1302/1464 cơ quan, đơn vị tổ chức được Hội nghị CBCC, VC (chiếm 89,65%), khối Giáo dục tổ chức theo năm học; có 762/3353 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức được Hội nghị NLĐ (chiếm 22,72%).

da co gan 90 co quan don vi to chuc hoi nghi can bo cong chuc vien chuc
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức báo Lao động Thủ đô năm 2018

LĐLĐ Thành phố đánh giá, thông qua tổ chức Hội nghị CBCC, VC và Hội nghị người lao động, đã phát huy được quyền làm chủ của CBCC, VC, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn.

Các Hội nghị cũng góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo động lực thúc đẩy CBCC,VC, NLĐ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố.

Nguồn :