M
17:31 | 15/06/2017

Đại hội công đoàn điểm các đơn vị tại Long Biên:

Công tác nhân sự được chú trọng

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn (ĐHCĐ) điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022, đến nay LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức xong ĐHCĐ điểm khối phường, khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.

cong tac nhan su duoc chu trong Tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở thành công
cong tac nhan su duoc chu trong Đại hội công đoàn cơ quan Sở LĐTBXH thành công tốt đẹp

Đánh giá về kết quả thực hiện Đại hội (ĐH), Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định: Công tác nhân sự được lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; lựa chọn nhân sự đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, dân chủ, được sự tín nhiệm cao của tập thể.

cong tac nhan su duoc chu trong
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và LĐLĐ quận chúc mừng Ban Chấp hành CĐ Kho Bạc Nhà nước Long Biên nhiệm kỳ mới

Theo kế hoạch đã đề ra, với khối phường: CĐ cơ quan phường Ngọc Lâm đã tiến hành ĐHCĐ ngày 6/5; khối doanh nghiệp: CĐ Công ty CP Niocotex ĐH ngày 11/5 (đây cũng là CĐ làm điểm bầu chức danh Chủ tịch CĐ cơ sở tại ĐH); khối hành chính sự nghiệp: CĐ Kho Bạc Nhà nước quận Long Biên ĐH ngày 12/5. Riêng khối trường học: CĐ Trường Mầm non Phúc Đồng sẽ tiến hành ĐH vào ngày 26/7.

“Trên cơ sở chương trình, kịch bản ĐH, LĐLĐ quận đã lựa chọn cán bộ có trình độ, am hiểu công tác CĐ và có kinh nghiệm để tham gia điều hành, giúp việc ĐH. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ĐH, LĐLĐ quận cũng tăng cường công tác tư tưởng, tuyên truyền, giữ vững ổn định về tư tưởng và sự đoàn kết trong tập thể.

Với chương trình, nội dung ĐH được chuẩn bị chu đáo, công tác điều hành khá tốt, phát huy dân chủ, đúng dự kiến, ĐHCĐ điểm tại các đơn vị đã thành công tốt đẹp”- Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Để chuẩn bị tốt cho ĐHCĐ các cơ sở, LĐLĐ quận Long Biên đã ban hành hướng dẫn và xây dựng đầy đủ 38 biểu mẫu phục vụ cho ĐHCĐ cơ sở. Theo đó, các CĐ cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo theo yêu cầu, tài liệu được in ấn rõ ràng, phát hành đến từng đại biểu dự ĐH; báo cáo trình bày tại ĐH đều có slide hình ảnh và số liệu minh họa cụ thể.

Đáng ghi nhận là văn kiện ĐH được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, bám sát nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, đề ra giải pháp có trọng tâm, xác định các khâu đột phá cụ thể; quá trình thảo luận nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐHCĐ được tăng cường và gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Phan Thị Thu Hằng cho biết, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ được đặc biệt quan tâm; các chức danh trong Ban Chấp hành có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Đặc biệt, công tác thảo luận tại ĐHCĐ, ngoài các ý kiến tham luận về các vấn đề trọng tâm của hoạt động CĐ, đã có các ý kiến đối thoại, bổ sung trực tiếp tại ĐH, số lượng các tham luận tại ĐH nhiều (từ 4-6 tham luận).

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức thành công ĐHCĐ điểm cấp cơ sở, Chủ tịch LĐLĐ quận Phan Thị Thu Hằng cho biết: LĐLĐ quận đã triển khai, quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của kế hoạch và hướng dẫn tổ chức ĐH, nhất là những vấn đề mới tới từng CĐ cơ sở. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát hợp với tình hình của từng cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch, tạo sự thống nhất.

Việc phân công cũng được chuẩn bị chu đáo, chất lượng các dự thảo văn kiện trình ĐH và tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý sâu rộng các dự thảo văn kiện đảm bảo dân chủ, kỷ cương và cầu thị. Đặc biệt, công tác nhân sự được lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành và các chức danh phải đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, dân chủ, được sự tín nhiệm cao của tập thể.

Lan Ngọc

Nguồn :