M
08:03 | 08/09/2018

Công cuộc giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 6/9, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.  

cong cuoc giam ngheo ben vung van con nhieu kho khan Tiếp tục huy động các nguồn lực chung tay vì người nghèo
cong cuoc giam ngheo ben vung van con nhieu kho khan Để giảm nghèo bền vững: Chính sách một, quyết tâm phải mười
cong cuoc giam ngheo ben vung van con nhieu kho khan Khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Ngày 24 tháng 06 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Ngay sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đó, khuôn khổ pháp lý để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cơ bản được hoàn thiện; Cơ chế quản lý điều hành, phân công, phân cấp, phối hợp, lồng ghép trong tổ chức thực hiện đã từng bước được hình thành và đi vào nền nếp; Nhiều mục tiêu đề ra trong Nghị quyết đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể, đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước là 15,10%. Đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước giảm còn 13,64%. Cuối năm 2017, giảm còn 12,02%.

Như vậy, giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,59%/năm, đạt vượt so với mục tiêu đề ra là từ 1-1,5%/năm. Đến nay có 8 huyện thoát nghèo trong trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn; có 19/291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ra khỏi chương trình.

cong cuoc giam ngheo ben vung van con nhieu kho khan
Ảnh minh họa (Tapchitaichinh.vn)

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng chỉ rõ, một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 76 chưa đạt tiến độ quy định. Điển hình như việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ người nghèo từ hỗ trợ cho không sang hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn triển khai còn chậm; Nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuy đã được ưu tiên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; Kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Cụ thể trong 02 năm (2016 – 2017), tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm), tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so với tổng số hộ thoát nghèo.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Quốc hội; phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước sẽ giảm xuống dưới 4% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 và tỷ lệ bình quân hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới 30%.

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số các đại biểu cơ bản đồng tính với nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ. Khẳng định công tác giảm nghèo đã đạt được những mục tiêu nhất định và từng bước kiềm chế tái nghèo, nhất là huy động được cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững.

Tuy nhiên, qua quá trình giám sát thực tế tại các địa phương, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sĩ Lợi chỉ rõ: Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, khoảng cách giàu, nghèo có xu hướng gia tăng; Việc bố trí các nguồn vốn thực hiện một số chương trình đôi khi còn chưa kịp thời, dàn trải… nên đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình...

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh ghi nhận những cố gắng của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội, qua đó tạo đà hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng nhấn mạnh, báo cáo của Chính phủ lần này cơ bản đã thể hiện tinh thần tiếp thu ý kiến từ các phiên họp mở rộng trước. Tuy nhiên, công cuộc giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm cao của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, nhất là trong điều kiện chúng ta thực hiện các chính sách theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tiếp thu kiến nghị của các đại biểu trong phiên họp hôm nay, qua đó tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thêm một bước để làm cơ sở trình Ủy ban Thường vụ trong thời gian tới, bảo đảm tính toàn diện, chi tiết và khoa học.

H.Duy

Nguồn :